Skip to the content

Registrerade varumärken och upphovsrättigheter

PixEdit varumärke ägs av Sikri AS, organisationsnummer i norska Företagsregistret 922 308 055 MVA

Varumärken

Norge

Varemerke reg.nr.

EU

Trademark Reg. No

USA

Trademark Reg. No.

PIXEDIT 178355 000468439 2,194,288
PIXVIEW 201314 001339969 2,314,975
PIXJET 215805 002595270 2,711,001

 

Dokumenten i det digitala arkivet ska värderas högre än pappersutgåvorna

Kontakt

Så här beställer du licenser

Kort leveranstid och enkel installation gör att man snabbt kommer igång med arbetsuppgifterna