Skip to the content

PixEdit registrerade varumärkeren

PixEdit AS, organisationsnummer i norska Företagsregistret 946 229 393 MVA

Våra registrerade varumärken och upphovsrättigheter

 

Varumärken

Norge

Varemerke reg.nr.

EU

Trademark Reg. No

USA

Trademark Reg. No.

PIXEDIT 178355 000468439 2,194,288
PIXVIEW 201314 001339969 2,314,975
PIXJET 215805 002595270 2,711,001

 

Dokumenten i det digitala arkivet ska värderas högre än pappersutgåvorna

Pixedit AB

Så här beställer du licenser

Kort leveranstid och enkel installation gör att man snabbt kommer igång med arbetsuppgifterna