Skip to the content

PixEdit® Programvara

Oavsett dokumentsystemets storlek och komplexitet, så krävs perfekta digitala dokument.

PixEdit® Programvara är lösningen för lagring av alla typer av dokument till helt elektroniskt arkiv:

  • Skanna och fånga data
  • Automatisera behandling och förbättring
  • Redigera
  • Konvertera 

Komplett lösning för skanning/dokumentfångst på arbetsstation

Styr alla skannrar med samma användargränssnitt

Många möjligheter för att förenkla digitaliseringen vid stora dokumentvolymer

De skannade dokumenten kan förbättras (optimeras) automatiskt eller manuellt

Verktyg för interaktiv redigering av dokument.

Mer om PixEdit Desktop

Automatisk behandling av dokument från skannrar, e-post och kataloger

Servertjänst som kan integreras med dokumenthanteringssystem

Dokumenten separeras, förbättras och sammansätts innan elektronisk arkivering i befintliga dokumenthanteringssystem

Mer om PixEdit Server

Automatisk konvertering och arkivering av elektroniska dokument (digital skapade och skannade) enligt PDF arkivstandard

Servertjänst som kan integreras med befintliga dokumenthanteringssystem

Mer om PixEdit Converter Server

Desktop program för visning och utskrift, med verktyg för markering, kommentering och maskning av känslig information.

Enklare funktionalitet för skanning

Mer om PixView

Översikt
PixEdit® Desktop PixEdit® Server

PixEdit® Converter Server

PixView®
Installation Desktop/ Arbetsstation  Servertjänst  Servertjänst Desktop/ Arbetsstation

Skanning med optimering och separation av dokument

     

Konvertering av filformat

 

Redigering och komponering av dokument

     

Visning, utskrift och censurering

     

Automatisk dokumentleverans till dokumenthanteringssystem

     

 

Så här beställer du licenser

Kort leveranstid och enkel installation gör att man snabbt kommer igång med arbetsuppgifterna