Skip to the content

PixEdit® Server och PixEdit® Converter Server Releaser

Versionskommentarer

Nedan hittar du versionskommentarer för senaste versionerna av programvarorna PixEdit® Server och PixEdit® Converter Server

Version 2.5.2

2018-10-31

  • Förbättring – Viktig WCF säkerhetsåtgärd har lagts till. Uppgradering till den här versionen rekommenderas
  • Förbättring – Förenkling av brandväggens inställningar (Installationsprogrammet)
  • Fel åtgärdat – Problem med PDF-filer med bilagor
  • Fel åtgärdat – Problem med tjänsten “Folder Connector” när mejlkonfigurationer las till
  • Fel åtgärdat – Fel i .bat-filen i installationspaketet för tyst installation

Version 2.5.1

2018-09-27

 • Ny funktion – Kopiera jobbprofil
 • Förbättring – PDF-problem med Office 2013 mot 2016 vid lagring till PDF/A-2b
 • Förbättring – Genererar felmeddelande när man försöker skapa en tom rapport
 • Förbättring – Frågar efter bekräftelse innan avinstallation (Installationsprogram)
 • Förbättring – Öppna och stäng brandväggar från PixEdit Server Manager
 • Förbättring – Hanterar filformat som saknar stöd, när korrekt program saknas
 • Förbättring – Stöd saknades för specifikt Outlook objekt
 • Förbättring – Möjlighet att ändra standardinställningar i "Scan Properties" kommandot
 • Fel åtgärdat – Excelfiler väntade hela timeout-perioden innan de färdigställdes och kopierades till ut-katalogen
 • Fel åtgärdat – “Åtkomst nekad” på DocServerkatalogen orsakade krasch hos installationsprogrammet

Version 2.5.0

2018-08-29

 • Ny funktionalitet – Säkerhetscheck för att verifiera tomma/blanka dokument efter bearbetning och lagring
 • Ny funktionalitet – Ny funktion för exakt klippning till standardstorlek, t ex A4 eller A3
 • Förbättring – Nytt installationsprogram med modern känsla och utseende
 • Förbättring – Förenklat system för PixEdit användare och logik
 • Förbättring - .eml mejl konverterades utan sänddatum, åtgärdat för Office 2013/2016
 • Förbättring – Gränssnittet när PixEdit Server manager ändrar fönsterstorlek
 • Förbättring – Felskrivningar i användargränssnittet i PixEdit Server
 • Fel åtgärdat - JobProfiles.xml kunde försvinna vid läsproblem under uppstart
 • Fel åtgärdat – Tjänsten PixEdit kunde krascha under uppstart av ett jobb
 • Fel åtgärdat – Excelfiler kraschade på grund av överbelastning i DCOM-gränssnittet
 • Fel åtgärdat - Server Manager kunde bli felaktigt se ut som Converter om den öppnades innan tjänsten PixEdit Core var startad

Viktig info angående det nya installationsprogrammet och programuppdateringar -
Stäng alla körande sessioner av PixEdit Server Manager och stoppa PixEdit tjänster innan du startar det nya installationsprogrammet.
Det nya installationsprogrammet kommer att välja en ny standardkatalog för att installera produkten För att bibehålla alla tidigare inställningar och konfigurationer efter installationen kan du göra följande:

 1. Välj den gamla installationskatalogen under installation.

ELLER

 1. Kopiera .config-filerna från den gamla installationskatalogen till den nya.

Så här beställer du licenser

Kort leveranstid och enkel installation gör att man snabbt kommer igång med arbetsuppgifterna