Skip to the content

Versionskommentarer för PixEdit® Desktop och PixView®

Versionskommentarer

Nedan finner du en lista på versionskommentarer för programvarorna PixEdit® Desktop och PixView® 

Version 8.8.1

2023-01-31

 • Åtgärdat möjlig programkrasch vid intensiv dokumentskanning
 • Åtgärdat fel vid ändring av Jpeg-kvalitet i Twain-drivern, det fungerade inte alltid
 • Åtgärdat möjlig krasch vid uppstart av programmet när jobbprofiler inte överensstämde. Gäller PixEdit Desktop-integration med PixEdit Server.
 • Lagt till nya funktioner för Avision skannerdriver. Konfigurering av inställningar i Twain Avancerat
 • Åtgärdat fel i filnamn vid skanning med 'Elements' separationsark
 • Förbättrat separation av digitala PDF’er med streckkoder. Detta kunde ge bildbaserade PDF’er som resultat.
 • Ny inställning för att lägga till stigande tal vid separation med QR-kod
 • Ny möjlighet att konfigurera ‘Author’ inställningar i dialogboxen för PDF
 • Små förbättringar i PixEdit Form Setup Tool
 • Åtgärdat en situation där misslyckade jobb inte gick att öppna. Detta gällde PixEdit Desktop-integration med server när inställningen för "Automatisk nedladdning" var av

Version 8.7.6

2022-11-04

 • Rekommenderad uppgradering eftersom den innehåller en förbättring av funktionaliteten knutet till maskning av dokument. När man använder maskningsverktyget i PixView och PixEdit Desktop kommer nu eventuella bilagor som ligger inkapslade i själva PDF dokumentet att tas bort
 • Lagt till en kryssruta för att aktivera/deaktivera automatisk nedlastning av färdiga PixEdit Server-jobb
 • Rättelser av specifika PDF-dokument som kunde visa tomma dokument vid visning
 • Åtgärdat flera små detaljer relaterat till visning och lagring av PDF
 • Åtgärdat programkrasch när slumpvis valda QR-koder upptäcks i ett flöde med dokumentseparation
 • PixEdit Form Setup Tool – Knappen 'Spara' blir nu aktiverad och avaktiverad enligt ändringar i datamodellen
 • PixEdit Desktop kopplad till PixEdit Server – Om ett öppnat dokument redan behandlats i PixEdit Server så kommer knappen ‘Behandla’ att vara gråmarkerad för detta dokument

Version 8.7.5

2022-08-12

 • PixEdit och PixView har uppdaterats för högupplösta skärmar i 4k
 • Implementerat stöd för läsning och visning av heic fil format
 • Lagt till senaste Adobe® SDK
 • Förbättrad läsning av PDF filer från NextImage program för Contex skannrar
 • Uppdateringar i PixViews COM gränssnitt
 • Åtgärdat problem med möjlig programkrasch vid intensiv dokumentskanning
 • Åtgärdat problem med att textblock från OCR vid speciella omständigheter lades till flera gånger i PDF dokument
 • Åtgärdat möjlig programkrasch vid redigering av PDF-bokmärken(endast 64 bit version)
 • Åtgärdat en del mindre problem i fönstret "Datafångst" (PixEdit Desktop Extended)

Så här beställer du licenser

Kort leveranstid och enkel installation gör att man snabbt kommer igång med arbetsuppgifterna