Skip to the content

Riktlinjer för personskydd

Senast uppdaterad: 8. mars 2021

PixEdit är en del av SIKRI-koncernen och ingår i SIKRI-koncernens sekretesspolicy:

Alla bolag i SIKRI-koncernen tar sekretess och information du delar med oss på allvar. Oavsett om du är kund, partner eller anställd, tror vi på en öppen och ärlig dialog runt hantering av personliga upplysningar. Här är information om hur vi använder och skyddar information vi registrerar om dig:

• vi registrerar inte mer information än nödvändigt
• vi använder inte informationen för andra ändamål än vi angett
• vi lagrar inte information längre än nödvändigt
• vi distribuerar inte information till tredje part utanför SIKRI-koncernen

Personlig information som kan registreras

Affärsrelaterad personlig information vi registrerar om dig, är begränsad till den sorts upplysningar som vanligtvis står på visitkort – namn, befattning, företag, adress, e-post och telefonnummer. I enstaka fall kan vi även fråga efter ytterligare yrkesrelaterad information, som till exempel upplysningar om bransch och storlek på bolaget.

När du navigerar genom vår hemsida, kan det hända att vi automatiskt registrerar och sparar vissa upplysningar med hjälp av informationskapslar(cookies) och liknande teknik. Sådana upplysningar kan vara IP-adress, geografiskt område, typ av browser och information om användning.

Så här registrerar vi personlig information

Vi registrerar upplysningar när du fyller i blanketten för att ladda ner till exempel ett tekniskt dokument, följa vår blogg eller prenumerera på nyhetsbrev, eller när du uppger annan information på hemsidan, till exempel genom att registrera dig för webbseminarium eller andra arrangemang via kontaktformuläret.

Besök på vår hemsida

Du kan besöka hemsidan utan att dela personlig information. SIKRI använder Google Analytics och cookies för att förbättra våra tjänster och analysera hur hemsidan används. Information som registrerats och därefter förmedlas till oss av Google Analytics, innehåller endast trafikdata som till exempel upplysningar om browser, enhet och språk. Den informationen används till att kartlägga hur hemsidan används.

Kontaktformulär

Om du väljer att kontakta oss när du besöker hemsidan, kan vi spara kontaktinformationen i vårt affärssystem. Information som fylls i vårt formulär, registreras och sparas så att vi kan kontakta dig och svara på förfrågan. När du kontaktar oss, kan vi knyta användarhistoriken för att kunna optimera användarupplevelsen (till exempel med förbättrad navigering och leverans av innehåll). Denna informationen sparas i upp till 2 år.

PixEdit applikationer och inloggning

När du loggar på PixEdit eller PixView Online applikationer, samlar vi in vissa upplysningar om enheten, som IP-adress, applikation och produktens serienummer. Denna informationen används för att kontrollera ditt abonnemang och att betalning fullgjorts.

Information om betalkort

Vi lagrar ingen information om kreditkort. Betalningsinformation för online abonnemang hanteras av betaltjänsten Stripe. För mer information om Stripe, hänvisas till www.stripe.com

Registrering för arrangemang

Registrering för arrangemang görs via verktyget för automatiserad marknadsföring, och delas med CRM-systemet samt systemet vi använder för hantering av arrangemang. Dina personliga uppgifter hanteras både i och mellan dessa system. Informationen sparas i 5 år innan den tas bort automatiskt, under förutsättning att du inte bett om att den ska raderas.

Kontakt via mejl

Kontaktar du oss via mejl, oavsett om du är kund, partner eller i förbindelse med andra orsaker, kommer mejladressen att hanteras i förhållande till varför du har kontaktat oss. Behandlingen av personliga uppgifter, och hur länge dessa sparas, kan därför variera beroende på det rättsliga underlaget SIKRI har för att behandla din förfrågan.

Jobberbjudanden hos SIKRI

Om du söker ett jobb hos SIKRI, lagrar och behandlar vi din information med tanke på rekrytering, till exempel för att kunna kontakta dig om du blir aktuell för tjänsten. Din personliga information sparas i rekryteringssystemet i 1 år och tas därefter bort automatiskt, om du inte själv väljer att fortsätta vara registrerad. Om du registrerar dig i SIKRIs system för administration av kandidater, sparas din information i 2 år innan den tas bort automatiskt. Om du samtycker till att ta emot erbjudanden knutna till framtida rekryteringsmöjligheter, kan vi också lagra information i en på förhand angiven period för att kunna kontakta dig i förbindelse med eventuella nya tjänster som blir aktuella.

Varför behöver vi upplysningar om dig?

Vi använder den personliga information vi registrerar för att kommunicera med dig, besvara förfrågningar från dig och förbättra våra tjänster. Vi använder den också för att förmedla andra upplysningar och erbjudanden som kan vara av intresse för dig.

Vi försöker alltid att de dig relevant och värdefull information. Personlig information om dig och informationskapslar används för att hjälpa oss att skräddarsy din användarupplevelse och leverera rätt sorts innehåll och erbjudanden till dig. Det ger oss möjligheter att fortsätta ligga i framkant och stadigt utveckla en värdefull upplevelse för våra besökare.

Varför behandlar vi din Personlig information?

Vi tillämpar etablerad praxis i enlighet med gällande lagar och föreskrifter knutna till sekretess, härunder sekretessförordningen (GDPR). Det rättsliga underlaget för vår behandling av personlig information om dig är berättigat intresse (till exempel analys av webbtrafik), och i enstaka fall samtycke från dig som besökande på hemsidan (detta för marknadsföringsändamål, i förbindelse med jobbansökningar och liknande.). I de fall där samtycke är nödvändigt, kommer du att bli ombedd att uttryckligen acceptera vid registrering. Andra tillfällen kan det rättsliga underlaget vara att vi ska uppfylla ett avtal med dig eller din arbetsgivare, till exempel om du är kund.

SIKRI behandlar upplysningar om dig så länge detta är nödvändigt, beroende på vilken slags information du har delat med oss, och endast till det ändamål du har givit oss informationen för. När detta ändamål inte längre är aktuellt, eller om du drar tillbaka ditt samtycke till att SIKRI ska hantera information om dig, så kommer SIKRI att ta bort berörd information.

Säkerhet och sekretess

SIKRI tar säkerhet, på största allvar. När vi samlar in upplysningar om dig, säkerställer vi också att informationen är skyddad mot ej auktoriserad åtkomst, förlust, manipulering, förfalskning, ödeläggelse eller ej auktoriserad förmedling. Detta görs genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Begär insyn

Du kan be om insyn i vilken personlig information vi har sparat om dig. Om du kontaktar post@sikri.no, så skickar vi en kopia av den information vi har om dig. Innan vi skickar ut dessa uppgifter kommer vi att efterfråga en bekräftelse av din identitet av säkerhetsskäl. Informationen kommer till skickas i digital form, om du inte uttryckligen bett om att få den överförd på annat sätt.

Korrigering av information

Om du anser att informationen vi sparat om dig, är felaktig eller inaktuell, ber vi dig kontakta oss på post@sikri.no så att vi kan korrigera den. Information som inte längre är nödvändig för ändamålet dom samlades in för, tas bort med jämna mellanrum.

Borttagning av information

Du kan när som helst be oss om att ta bort information om dig från våra system och register om data hämtats med samtycke från dig, eller om SIKRI inte har något annat rättsligt skäl för att hantera aktuell information. Om du vill att vi tar bort dig från våra system och register, så skickar du oss en uppmaning om detta till per mejl till post@sikri.no.

Ändringar i sekretesspolicyn

SIKRIs sekretesspolicy gäller för tjänsterna vi erbjuder på våra hemsidor, och när vi tar emot externa mejl. Den gäller för alla bolag i SIKRI-koncernen. Sekretesspolicyn uppdateras vid behov.

Kontakta oss

Du kan när som helst kontakta oss för att:
• be om information om eller insyn i personlig information vi har sparat om dig
• korrigera upplysningar vi har sparat om dig
• be att vi tar bort information vi har sparat om dig

Om du har flera frågor om sättet vi hanterar och lagrar personlig informationen på, kan du kontakta oss på post@sikri.no.
Om du har anledning att tro att SIKRI hanterar information om dig på fel sätt, kan du kontakta SIKRIs sekretessombud på post@sikri.no. Du har också rätt till att varsko den lokala myndigheten för datatillsyn om detta. I Sverige är detta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som kan nås via deras hemsida på https://www.imy.se/.

Informationskapslar

Bruk av informationskapslar(cookies) på PixEdits hemsidor

PixEdit är en del av SIKRI-koncernen och är underställd SIKRI-koncernens sekretesspolicy. Vi använder informationskapslar för att skapa oss en bild av dina preferenser så att vi kan förbättra användarupplevelsen vid framtida besök på vår hemsida, och för att registrera information om trafik och användarmönster för statistiska ändamål.

Informationen används till följande:

• anpassa användarupplevelsen
• förbättra hemsidan
• förbättra kundservicen
• genomföra transaktioner
• skicka ut aktuella mejl
• leverera nedladdningsbart innehåll
• registrering för kurs och arrangemang

Informationen vi registrerar kommer inte att bli såld, överförd eller förmedlad till några andra bolag utanför SIKRI-koncernen utan ditt samtycke, undantaget i de fall det är nödvändigt för att kunna leverera produkten eller tjänsten du önskar. Informationskapslarna på hemsidan registrerar eller lagrar inte personlig identifierbar information om du inte fyller i och skickar in formulär på hemsidan. I det fallet kommer information om besöket på hemsidan kanske att kombineras med din information och sparas i CRM-systemet för att ge dig en bättre kundupplevelse.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och ta bort sparade informationskapslar. För att utföra detta kan du söka upp information om hur du tar bort cookies i din webbrowser, och följa instruktionerna för det. Du kommer då att anses som en anonym besökare nästa gång du besöker vår hemsida.

Teknologi som liknar cookies
Tekniskt sett är cookies «HTTP-informationskapslar». Andra tekniker som kan användas är till exempel HTML5 lokal lagring och lokala delade objekt. Vi kan använda HTML5 lokal lagring, LSO-er och liknande teknik för att autentisera dig, hålla översikt över lämnad information och komma ihåg dina preferenser (se punkterna ovan).

Dokumenten i det digitala arkivet ska värderas högre än pappersutgåvorna

Kontakt

Så här beställer du licenser

Kort leveranstid och enkel installation gör att man snabbt kommer igång med arbetsuppgifterna