Skip to the content

Kurs och utbildning

Dagskurs i PixEdit Desktop

Vår kurs i PixEdit riktar sig till både nya och mer erfarna användare av PixEdit. Många vill få en bättre översikt av vilka möjligheter som programmet erbjuder, och hur man får mest utbyte i det dagliga arbetet.

Mål

Att behärska grundläggande funktioner i PixEdit för att effektivisera inskanning och efterbehandling av dokument.

Innehåll

Del 1: Generell genomgång

  • Omfattande utbildning i användargränssnittet.
  • Demonstration av alla grundläggande funktioner, med vikt på sidmanipulering, kvalitetsförbättrande procedurer och automatisk efterbehandling.
  • Tips och råd för effektivisering av det dagliga arbetet.
  • Översikt över avancerade möjligheter till massbearbetning och dokumentkonvertering.

Del 2: Kundanpassad utbildning (avtalas på förhand med utbildaren)

  • Frågor och specifika problemställningar från användarna
  • Demonstration av avancerad användning av PixEdit Desktop. 

Praktisk info

Kursen. varar från kl 10.00 till kl 15.00 

Vid kurs i kundens lokaler:
Kunden håller med lämplig lokal. Krav på lokalen är strömuttag, projektor och duk. Viss anpassning kan krävas i vid långa avstånd.

Pris

Pris kr 18 000,-  + resekostnader 

Dokumenten i det digitala arkivet ska värderas högre än pappersutgåvorna

Pixedit AB

Så här beställer du licenser

Kort leveranstid och enkel installation gör att man snabbt kommer igång med arbetsuppgifterna