Skip to the content

PDF Maskning

Med internet och elektroniska dokument kan information spridas globalt inom loppet av några sekunder. Det har därför blivit allt viktigare att kunna skydda delar av dokument från att exponeras publikt.

Säker maskning av känslig information

Maskning av känslig information i dokument är viktigt för många professionella utgivare av dokument, till exempel:

  • Mediabranschen, tidningar
  • Offentliga institutioner
  • Finans och försäkringar
  • Sjukhussektorn

Överstrykning med svart

På pappersdokument tas känslig information bort genom att man stryker över den med svart tusch eller tipp-ex. Känslig information kan då döljas, men sammanhanget och innehållet i resten av dokumentet är då intakt. Denna metod är dock inte helt säker. På grund av att bläcket eller tuschpennan aldrig är 100% svart, finns det möjligheter att texten kan återges med hjälp av en skanner och programvara.

Med elektroniska dokument, som till exempel PDF-filer, är det programvaran som används för att digitalt "svärta" bort känslig information. Kan man då vara säker på att informationen inte är kvar ”bakom” den svarta boxen?

Dold text och metadata

PDF filer kan innehålla text som inte är synlig på skärmen. När ett skannat dokument har tolkats med OCR och sparats som en PDF, så sparas vanligtvis den skannade bilden och den tolkade texten hamnar i ett lager ”bakom” bilden. Överstrykning med svart döljer då bara den visuella texten medan den dolda fortfarande är kvar.

Många PDF filer innehåller också metadata, det vill säga information om dokumentet, till exempel namnet på författaren, datum för skapande osv. När man behöver maska innehåll i ett dokument är det därför viktigt att komma ihåg att även metadata kan innehålla känslig information.

Hur kan man då uppnå säker maskning av digitala dokument?

Maskningsverktyget i PixEdit Desktop och PixView programvara erbjuder ett säkert sätt att maskera både digitalt skapade och skannade dokument. Både dold text, metadata och grafisk presentation av den maskerade texten kommer att tas bort permanent, så efter att dokumentet sparats är det omöjligt att hämta den censurerade texten.

Instruktionsfilm

 

Programvara för säker maskning av PDF dokument

Så här beställer du licenser

Kort leveranstid och enkel installation gör att man snabbt kommer igång med arbetsuppgifterna