Skip to the content

PDF Kommentarer

Samarbete i dokumentflödet

Att kunna lägga till kommentarer i PDF-dokument är en grundförutsättning när många personer ska ha möjlighet att nå gemensamma dokument inom organisationen. Det gör det enkelt för användarna att utväxla idéer och information i det gemensamma dokumentet. I PDF lagras kommentarer och markeringar separat från det ursprungliga innehållet, så användarna kan lägga till, redigera och ta bort kommentarer utan att påverka det ursprungliga innehållet.

Gula lappar och överstrykning

Gula lappar i PDF används som Post-it lappar i pappersdokument. Kommentaren är markerad med en liten ikon, så att det inte döljer texten under. När man vill läsa dubbelklickar man på ikonen och då visas hela kommentaren.

Markeringsverktyget överstrykningspennan påminner också om hanteringen med papper. I PDF kan man dock även lägga till en kommentar, som kommer fram när läsaren dubbelklickar på den.

Markeringar

Detta är typiska "röda streck" som liknar markeringar gjorda på papper med en penna. Verktyget innehåller understrykning av text, genomstruken text, linjer boxar och cirklar.

Instruktionsfilm

 

Programvara för PDF kommentarer

Så här beställer du licenser

Kort leveranstid och enkel installation gör att man snabbt kommer igång med arbetsuppgifterna