Skip to the content

Grafisk redigering

Återanvändning av skannat material och utökad livslängde för dokumenten

Med grafisk redigering, kan du återanvända tidigare skannat material och undgå kostsam rekonstruktion av ritningar, dokument eller böcker. Redigering av skannade dokument med många sidor kan vara tidskrävande med traditionella bildbehandlingsprogram, men med PixEdit® Desktop kan man utföra städning, bildförbättring och redigering på enstaka sidor, ett markerat urval av sidor eller hela dokument.

 

Ritverktyg och generell redigering

Med digitala ritverktyg kan du redigera bilder och text i dokumentet. Du kan ta bort, flytta eller kopiera delar av en sida. Du kan infoga ny text och figurer, och använda frihandsverktyget för att rita, sudda eller retuschera detaljer.

Instruktionsfilmer

Städning/rensning

Skannade dokument har vanligtvis olika typer av "fel" när de först dyker upp på skärmen. Det kan vara svarta kanter, fläckar eller liknande. PixEdit kan automatiskt städa upp det mesta av detta, men i vissa fall kan det behövas manuellt arbete för att uppnå ett fullgott resultat.

Flersidiga verktyg

Manuell städning i dokument med många sidor kan vara mycket tidskrävande. PixEdit har emellertid en del kraftfulla verktyg för att effektivisera jobbet.

Med funktionen "Stapla sidor" kan du se på många sidor samtidigt. Föreställ dig att alla sidor har transparent bakgrund och att sidorna lägg på varandra. Man ser då snabbt generella problem som till exempel svarta kanter, avvikande sidstorlekar, dokument som hamnat snett, smuts och så vidare. Många av dessa fel kan man lösa direkt med funktioner som flersidig brusfiltrering, borttagning av svarta kanter, automatisk upprätning, ändring av marginaler etc. Andra problem kan kräva åtgärder sid för sida, men Stapla Sidor är ett snabbt sätt att se vilka sidor som behöver behandlas.

Instruktionsfilmer

Bildförbättring

En skanner levererar sällan "perfekta" dokument. Det beror på olika saker, till exempel att pappersoriginalet är av dålig kvalitet, smuts på skannerns glasplatta eller läshuvudet eller annan slags ”smuts”. Med digital bildförbättring kan man i viss mån åtgärda dessa fel även efter att dokumentet skannat och sparats som en fil. Med PixEdit kan du göra förbättringarna på enstaka sidor, en samling sidor eller hela dokumentet samtidigt.

  • Justera ljusstyrka och kontrast för bättre läsbarhet
  • Justera färgbalansen för att neutralisera färgstick
  • Göra bakgrunden klarare eller vitare på oskarpa dokument
  • Göra bilderna skarpare

Instruktionsfilmer

DocWash™

Detta unika städverktyg i PixEdit® Desktop möjliggör restaurering av gamla dokument som är i så dåligt skick att alla automatiska skannings och förbättringsfunktioner kommer att misslyckas med att bevara information. Med hjälp av DocWash kan du gå över dokumentet manuellt med en "digital svamp" och tvätta små eller stora delar av dokumentet åt gången.

Instruktionsfilm

 

Programvara för redigering av grafik

Så här beställer du licenser

Kort leveranstid och enkel installation gör att man snabbt kommer igång med arbetsuppgifterna