Skip to the content

Dokument komposition

Arbeta med flersidiga dokument

När det gäller komponering och sammansättning av dokument, så skiljer sig PixEdit® Desktop från mängden av skanning- och bildbehandlingsverktyg genom att den är framtagen för dokument, inte bara skannade bilder. I PixEdit ligger fokus på att man kan se och arbeta med dokumentet som en helhet. Du får snabbt en överblick över struktur och innehåll och man kan utföra redigering på en samling sidor, inte bara en åt gången.

Det är också enkelt att jobba med flera dokument samtidigt, och kopiera sidor från ett dokument till ett annat eller kombinera flera sidor till ett större dokument.

Klipp, Kopiera, Klistra in och Dra-och-släpp

Du kan öppna eller skanna in flera dokument och hålla alla öppna i PixEdits arbetsområde samtidigt. Då kan man på ett enkelt och intuitivt sätt omorganisera och kombinera hela eller delar av dokument med hjälp av välkända Windows-kommandon.

Instruktionsfilmer

Kombinera digitalt skapade dokument med skannat material

Ett av de mest kraftfulla verktygen i PixEdit programvara är att man enkelt kan importera digitalt skapade dokument och kombinera dessa med skannade dokument. Man katn till exempel dra ett Microsoft Word dokument direkt in i ett skannat dokument på en angiven plats.

Möjligheten att jobba med både skannat och digitalt skapat material ökar flexibiliteten i dokumentflödet, och kan spara mycket tid som annars går åt till utskrift och omskanning.

Instruktionsfilmer

I dessa filmer hittar du bra praktiska exempel på hur man kan arbeta effektivt med alla typer av dokument. Oavsett om dokumenten har få eller många sidor, om det är farg eller svartvitt, om det är små häften eller stora kartor/ritningar, så hanteras alla sorter galant i PixEdit.

 

Programvara för dokumentkomposition

Så här beställer du licenser

Kort leveranstid och enkel installation gör att man snabbt kommer igång med arbetsuppgifterna