Skip to the content

Filformat

PixEdit programvara kan användas till visning, redigering och konvertering av väldigt många filformat. 

Kraftfulla verktyg för automatisering gör att hela dokumentarkiv enkelt kan konverteras.

 

Det filformat som används mest för att lagra elektroniska dokument i dag.

Detta format utvecklades av Adobe och har nu blivit en öppen standard: ISO 32000-1:2008.

När PDF används för digital arkivering, är det viktig PDF filerna tar tillvara på all information som är nödvändig för att kunna återge dokumentet exakt som det skapades. För det ändamål togs standarden PDF/A fram. Detta är en speciell version av den generella PDF-standarden, där man lagt extra restriktioner på vissa PDF-element. Till exempel får man i PDF/A inte lagra endast referenser eller länkar till de teckentyper som finns i dokumentet. Teckentyperna måste faktiskt läggas in i pdf-filen, för att säkerställa att dokumentet alltid presenteras lika vid visning eller utskrift på olika enheter.

PDF/A verifierat

När man använder PixEdit® programvara för skanning, konvertering och arkivering av Era elektroniska dokument, kan man vara helt säker på att de sparas enligt gällande PDF/A ISO-standard och riksarkivets regler.

Före PDF var TIFF (Tagged Image File Format) det vanligaste formatet vid skanning av dokument. Detta format togs ursprungligen fram av Aldus, och det användes mest i publiceringsbranschen som krävde en hög kvalitet på skannat material. Formatet ägs numera av Adobe.

JPEG är ett format som används mycket av fotografer och skannerproducenter. Med JPEG kan man endast lagra en sida per fil, så detta format är inte så lämpat för digital dokumentarkivering.

Techsoft Document Format är ett format för skannade dokument som utvecklats av PixEdit (tidigare Techsoft). I likhet med TIFF, kan det lagra flera sidor i samma fil. Dessutom kan TDF också lagra många lager på en sida, där varje lager har en egen färgkod.

Lagring av flera sidor och lager är speciellt användbart när man skannar och arkiverar till exempel arkitektriningar, tekniska ritningar, kartor och liknande, så består av flera olika ritningar på transparent papper.

Programvaran packar automatiskt upp Zip-arkiv och konverterar alla dokumenten i det. De konverterade PDF-filerna ”länkas” så att alla dokument hamnar i samma PDF fil. Det samma gäller för mejl med bilagor: Alla bilagor samlas med själva mejlet i en enda PDF fil.

Så här beställer du licenser

Kort leveranstid och enkel installation gör att man snabbt kommer igång med arbetsuppgifterna