Skip to the content

Förbättring och optimering

Varför är det så viktigt att förbättra och optimera dokumenten?

Dokumentskannrar levererar bilder av sidorna i ett dokument. Att städa och förbättra dessa bilder innan filen lagras är en viktig del i varje system för dokumentfångst. Fördelar med att införa bildförbättring i dokumentflödet är:

 • Bättre läsbarhet och visuell kontroll på de lagrade dokumenten
 • Minska risk för att mista data från originalet
 • Mindre lagringsplats kräves eftersom bildkompressionen blir bättre
 • Bättre noggrannhet vid texttolkning (OCR)

De vanligaste städfunktioner som brukar behövas efter skanning är:

 • Känna av sidstorlek och riktning
 • Ta bort svarta kanter och hålslag
 • Ta bort tomma sidor
 • Räta upp sidor som matats in snett i skannern
 • Ta bort fläckar orsakade av damm och fläckar på originalen

I vissa fall är det behov för att förbättra de skannade sidorna, till exempel om sidorna är mycket mörka, otydeliga, oskarpa, har ett färgstick, osv. En del skannrar kan till och med skapa sådana vid själva inskanningen. Genom att lägga in bildförbättring i processen kan man i viss mån kompensera för detta.

 • Förbättra och justera kontrast automatiskt
 • Justera ljusstyrka
 • Justera färgbalans
 • Göra bilden skarpare

Dessa automatiska funktioner ökar effektiviteten betydligt vid dokumentskanning:

 • Känn av sidstorlek och bort tomma sidor
 • Detta gör att man kan skanna en blandning av sidstorlekar, enkelsidiga och dubbelsidiga utan att behöva beskära och ta bort blanka sidor manuellt, allt sker automatiskt
 • Känna av sidorientering
  Detta sparar mycket tid för skanneroperatören. De slipper nu att kontrollera bunten innan skanning för att se till att alla sidor ligger åt samma håll.
 • Häften
  Det enklaste sättet att skanna ett häfte på är vanligtvis att bara ta ur stiften och lägga hela häftet i skannerns arkmatare. Men det dokumentet blir ju inte så användarvänligt, eftersom sidorna hamnar i förvirrande ordning. Givetvis kan man skära upp längs kanten och skanna igen, men det tar dels tid, dels blir ju originalet förstört. Det finnes ett enklare sätt: PixEdit's automatiska häftesfunktion löser detta problem. Den delar upp sidorna digitalt och organiserar dem i korrekt läsordning.

När man skannar tusentals dokument blir filstorleken en viktig faktor. Att producera många stora filer tar upp mycket plats på disk, och leda till hög belastning på nätverket, vilket i sin tur gör produktionsskanningen onödigt dyr. Men, när man skär ner på filstorleken, är det avgörande att bevara bildkvalitet och läsbarhet. PixEdit® har två unika och kraftfulla funktioner för att klara detta.

 • ACRO™ - Automatic Color and Resolution Optimization
  Den här tekniken som bara innehåller svartvit text. Om man skannar hela dokumentet i fullfärg får man en mycket stor fil. Men om man kör ACRO-funktionen, så blir alla sidor med lite eller ingen färg konverterade till ren svartvitt. Och svartvita dokument tar ungefär en tjugondel så mycket plats som sidor i färg!
 • PDF Compact
  I de fall där man har färger som måste bevaras på större delar av dokumentet är den här tekniken att föredra framför ACRO. Den reducerar antalet färger på varje sida så att data kan komprimeras mycket mer än dokumentet som kom direkt ifrån skannern. Detta kommer också att reducera filstorleken många gånger och spara både lagringskostnader och nätverksbelastning.

Programvara för förbättring och optimering av dokument

Så här beställer du licenser

Kort leveranstid och enkel installation gör att man snabbt kommer igång med arbetsuppgifterna