Skip to the content

Datafångst

Utvinn data från skannade dokument för registrering i andra system.


Med PixEdit Desktop *) kan du hämta data från existerande filer eller i förbindelse med dokumentskanning. Du kan behandla både enkelsidiga och flersidiga dokument, med eller utan färg.

Datamodell


Arbetet startar med att definiera en datamodell. Datamodellen innehåller vilken sorts information du vill hämta ifrån dokumenten och i vilken ordning. Datamodellen kan användas för att utvinna data från strukturerade dokument (formulär) och ostrukturerade dokument. Data kan exempelvis vara namn, avtalsnummer, personnummer och liknande.

Export till XML eller CSV


De skannade dokumenten lagras till PDF och tillhörande data lagras som datafiler i ett standardformat för utväxling (XML eller CSV). Filnamn och lagringsplats kan definieras i processen. Data kan sen användas i andra system eller importeras i Microsoft Excel.

Strukturerade dokument (formulär)

När dokumenten har ett gemensamt utseende och data som ska hämtas alltid befinner sig på samma ställe i dokumentet, kan datafångst automatiseras genom att skapa formulärmallar. I formulärmallarna definieras placering och eventuella nödvändiga egenskaper för att upptäcka avvikelser.
Genom att definiera en formulär-mall för varje formulärtyp, så kommer PixEdit automatiskt att identifiera formulärtyp så att man kan skanna olika formulär i samma bunt. Data hämtas enligt de olika formulärmallarna.

Ostrukturerade dokument
Når dokumenten är olika, kan man givetvis inte automatiskt identifiera vilken sorts dokument det är. Det blir därför en manuell uppgift att bestämma vad dokumentet innehåller och vad som är relevant information.
Datafångsten görs genom att registrera (knappa in eller kopiera) in data i ett eget registreringsfönster med definierade fält. Hämtade data kan sedan exporteras till XML eller CSV.

*) Funktionen är tillgänglig som en tilläggs/extramodul till PixEdit Desktop

 

 

Så här beställer du licenser

Kort leveranstid och enkel installation gör att man snabbt kommer igång med arbetsuppgifterna