Skip to the content

Buntskanning

Med produktionsskanning, menar vi inskanning av ett stort antal dokument. Detta kan antingen gälla daglig inskanning av exempelvis post, eller det kan innebära engångsprojekt, till exempel att konvertera ett existerande pappersarkiv till PDF/A.

Ett väl designat automatiskt system för produktionsskanning effektiviserar organisationen på många sätt:

 • Mindre tidsåtgång för hantering av pappersdokument
 • Mindre tid använt för kvalitetssäkring och omskanning av dokument
 • Pålitlig fångst av viktig information
 • Bra svarstider och noggrannhet vid sökning efter information
 • Reducerad sårbarhet vid hårdvarufel

Skanning och registrering av dokument ett och ett är både ineffektivt och kostsamt. Nyckeln till en väl lyckad skanningsproduktion, är att konfigurera ett bra system för buntskanning. Viktiga punkter att ta med är:

 • Krav på genomströmning, dvs dokumentvolym och hastighet vid inskanningen
 • Metod för separation och indexering
 • Sidstorlekar och färg
 • Krav på filformat
 • Lagringsbehov, filstorlek, bandbredd på nätverk, svarstider vid återsökning
 • Typer av enheter för visning och utskrift

Välj skanner(skannrar) som motsvarar omfånget av projektet. Att snåla in vid den initiala investeringen kan visa sig att bli mycket kostsamt senare, om projektet översktrider givna tidsramar eller om personer i organisationen alltid får vänta på skannade dokument innan de kommer vidare i sitt arbete.

Välj programvara och inställningar som matchar prestanda hos skannern och önskat dokumentflöde. Att investera i en ultrasnabb skanner och bara använda "gratis" programvaran som följer med, är sällan kostnadseffektivt. 

Med PixEdit Desktop kan du utnyttja den maximala potentialen hos både skanner och dator.

Med PixEdit Server kan du utföra dokumentbehandlingen automatiskt som en tjänst på en server

Med en kombination av PixEdit Desktop och PixEdit Server, har du den ultimata lösningen med komplett skannerkontroll, hastighet och manuella kontroll- och redigeringsmöjligheter

Beräkning av arbetsmängden i ett stort skanningsprojekt är inte helt trivialt, då det är det är många faktorer som måste tas hänsyn till.

Genom att använda PixEdit® som skannerprogramvara, är det enkelt att skala upp produktionen under resans gång.

 • Obegränsat antal dokument
 • Enastående prestanda och skalbarhet
 • Oberoende av typen av skanner

PixEdit® Desktop kan integreras sömlöst med dokumenthanteringssystemet oc, eller indirekt via en manuell registreringsprocess.

Läs mer om systemintegration

Genom att skanna många dokument buntvis, får man vanligtvis en ganska stor fil tillbaka från skannern. Du behöver därför ett sätt att automatiskt identifiera varje enstaka dokument och dela upp bunten i separata filer.

Läs mer om separation och indexering

Med stora buntar av skannade dokument blir den automatiska rensningen och optimeringen extra viktig. Du behöver ett pålitligt och effektivt system som garanterar att alla dokument som lagras i arkivet är helt läsbara och tar vara på all information du behöver från det ursprungliga pappret. PixEdit programvara erbjuder en rad avancerade bildbehandlingsfunktioner som hjälper dig med detta.

Vid produktionsskanning med tusentals dokument i systemet, är också viktigt att tänka på filernas storlek. I PixEdit programvara har du de bästa och snabbaste kompressionsalgoritmerna för att minimera filstorlek, och samtidigt behålla optimal bildkvalitet.

Läs mer om optimering

Programvara för buntskanning

Så här beställer du licenser

Kort leveranstid och enkel installation gör att man snabbt kommer igång med arbetsuppgifterna