Skip to the content

Digitalt arkiv


Oavsett storlek på organisationens dokumenthanteringssystem, så krävs det dokument av god kvalitet. Dokumenten måste också lagras så att de kan läsas av kommande program.

Med PixEdit programvara färdigställs alla dokument för digitala arkiv:
  • Skanning av pappersdokument (styrning av skanner)
  • Separering av dokumentbuntar
  • Upprätning och optimering av skannade dokument
  • Texttolkning(OCR)
  • Konvertering av existerande digitala filer
  • PDF och PDF/A lagring enligt arkivstandard
  • Säker maskning och annan redigering av PDF-dokument
  • Redigering av skannade dokument
  • Lagring av filformat i enlighet med Riksarkivets krav

Så här beställer du licenser

Kort leveranstid och enkel installation gör att man snabbt kommer igång med arbetsuppgifterna