Skip to the content

Automatisering på arbetsstation

Spara tid vid återkommande uppgifter med PixEdit Desktop

Sitter du ofta och gör redigeringsoperationer, i samma ordning, om och om igen, sida för sida, dokument för dokument? Har du många dokument kan du öka effektiviteten enormt genom att använda automatisk funktionalitet i programvaran.

Jobbguiden/Batch Wizard

Med det här verktyget kan du förbättra, optimera och konvertera existerande arkiv med skannade dokument. Ett enkelt användargränssnitt leder dig genom de nödvändiga stegen för att bearbeta flera dokument i samma process. 

Makron

Ett makro i PixEdit är en sekvens av redigeringsoperationer. Operationerna "spelas in" och används genom att "spela upp" på utvalda sidor eller dokument.

Ett exempel på kommandon kan se ut så här:

 

  • Räta upp
  • Bildförbättring
  • Omorganisering av sidor
  • Kopiering, flyttning eller borttagning av områden på en sida
  • Infoga logotyper, text eller annan grafik

⇒ Makron kan även kombineras med Jobbguiden, det vill säga att ett makro körs på alla dokument som behandlas med Jobbguiden.

DocServer

Den här unike teknologin utnyttjar den stora potentialen i moderna datorer med flera processorer. Den låter dig sätta upp flera skanningsflöden som körs parallellt i bakgrunden. Till exempel kan man låta DocServer ta över jobbet med att städa, optimera och lagra dokumentet så snart det skannats in. Du kan då fortsätta arbetet med att skanna nästa dokument och redigera dessa.

Så här beställer du licenser

Kort leveranstid och enkel installation gör att man snabbt kommer igång med arbetsuppgifterna