Skip to the content

Insamling av data från formulär

Formulärtolkning

Att använda en dokumentskanner för att skanna ifyllda formulär och sedan samla data automatiskt med hjälp av program, är långt mer effektivt än traditionell manuell formulärhantering. Detta eliminerar också möjligheten för den mänskliga faktorn som ofta ställer problem när formulär ska läsas och registreras. PixEdit programvara erbjuder enkel formulärtolkning som hjälper dig konvertera tusentals likartade dokument till strukturerad data.

Mallar

För att tolka data korrekt, utformas först en mall där alla datafält och deras ungefärliga position definieras. Utformning av mallen är enkelt och sker genom att skanna ett formulär och så markera de aktuella fälten. För varje fält anges datatyp, dessutom kan det anges tolkningsregler med hänsyn till exempelvis antal tecken. Detta bidrar till hög noggrannhet och eliminerar fel.

När formulären skannas och behandlas, används OCR (texttolkning) och OMR (teckentolkning) för att tolka bilderna och konvertera dem till datavärden. När alla formulär har skannats, kan data importeras till en databas, eller ett kalkylark för analys och presentation.

Noggrannhet

Formulär som ska behandlas med programvara måste vara av god kvalitet. I PixEdit programvara blir det skannade dokumentet först förbättrat genom en avancerad bildbehandlingsprocess innan ifyllda data registreras och samlas in. Detta gör att data som samlas in blir noggranna även om skannern inte alltid levererar perfekta bilder.

Höjdpunkter

  • Enkelt att skapa mallar, görs visuellt
  • Kraftig bildförbättring av formuläret för bättre noggrannhet
  • OCR - Textolkning
  • OMR - Teckentolkning (till exempel med kryssrutor)
  • Exportera till XML eller kommaseparerade textfiler

Om författaren

Innholdet er produsert av PixEdit AS. ©PixEdit AS.

Dokumenten i det digitala arkivet ska värderas högre än pappersutgåvorna

Pixedit AB

Så här beställer du licenser

Kort leveranstid och enkel installation gör att man snabbt kommer igång med arbetsuppgifterna