Skip to the content

Artiklar

NAV har ett stort fysiskt arkiv från tiden innan man började arkivera digitalt. För resultatområdet ”NAV Arbeid og ytelser”, med ansvar för bl.a. sjukpension, dagersättning och sjukpenning, innefattar detta ca 7000 hyllmeter fördelade på enheter över hela landet. NAV Arbeid og ytelser Styringsenhet har etablerat en egen tillfällig skanningsenhet för att digitalisera det fysiska arkivet för det resultatområdet. Enheten är finns på Hagegata 23 i Oslo.

Dokumenten i det digitala arkivet ska värderas högre än pappersutgåvorna

Kontakt

Så här beställer du licenser

Kort leveranstid och enkel installation gör att man snabbt kommer igång med arbetsuppgifterna