Skip to the content

Artiklar

PDF/A - Vilken version ska användas för arkivering?

Är du klar över att det finns flera olika versioner av PDF/A, och att det har stor betydelse för arkivet vilken variant du väljer? Vi ser på utmaningarna med olika innehåll och hur man bäst löser konverteringen så att nödvändigt innehåll bibehålls intakt.

NAV har ett stort fysiskt arkiv från tiden innan man började arkivera digitalt. För resultatområdet ”NAV Arbeid og ytelser”, med ansvar för bl.a. sjukpension, dagersättning och sjukpenning, innefattar detta ca 7000 hyllmeter fördelade på enheter över hela landet. NAV Arbeid og ytelser Styringsenhet har etablerat en egen tillfällig skanningsenhet för att digitalisera det fysiska arkivet för det resultatområdet. Enheten är finns på Hagegata 23 i Oslo.

Få en snabb och optimal lösning genom att kombinera automatisk och manuell behandling av dokument som ska arkiveras digitalt.

Se hur man sätter upp din PixEdit serverlicens som administrations- och bearbetningsverktyg och hur PixEdit Desktop används för att styra skanning, göra manuella kontroller och redigera de behandlade dokumenten.

Dokumenten i det digitala arkivet ska värderas högre än pappersutgåvorna

Kontakt

Så här beställer du licenser

Kort leveranstid och enkel installation gör att man snabbt kommer igång med arbetsuppgifterna