Skip to the content

Registrerte varemerker og opphavsrettigheter

PixEdit varemerker er registrert og eies av Sikri AS Org 922 308 055 MVA

 

Varemerke

Norge

Varemerke reg.nr.

EU

Trademark Reg. No

USA

Trademark Reg. No.

PIXEDIT 178355 000468439 2,194,288
PIXVIEW 201314 001339969 2,314,975
PIXJET 215805 002595270 2,711,001

 

Slik bestiller du lisenser

Kort leveringstid og enkel installasjon får deg raskt i gang med å løse oppgavene