Hvilken PixEdit løsning bør vi velge?

- Velg løsning etter funksjonalitet og ønsket oppsett

Desktop: Vi ønsker å utføre manuelle korrigeringer av dokumentene

Server: Vi ønsker at dokumentene behandles automatisk som en servertjeneste

Det er selvfølgelig en svært god løsning å ha både PixEdit Desktop og PixEdit Server. Da utføres den automatiske dokumentbehandlingen svært effektivt på en server, og man har i tillegg tilgjengelig alt nødvendig verktøy for å kunne utføre endringer i dokumentene.

PixEdit Desktop

Komplett løsning for skanning/dokumentfangst på arbeidsstasjon

Mange muligheter for å forenkle skannejobben ved store mengder dokumenter

De skannede dokumentene kan forbedres (optimaliseres) automatisk eller manuelt, og det er verktøy for interaktiv redigering av dokumentene.

PixEdit Server

Automatisk behandling av dokumenter fra skannere, fra e-post og fra mapper.

Servertjeneste som kan integreres sømløst med sak/arkivsystem.

Dokumentene blir separert, forbedret og klargjort og så sendt til sak/arkivsystemet for elektronisk arkivering

PixView

Program for visning og utskrift, med verktøy for oppmerking og sikker sladding av sensitiv informasjon. Enkel skannefunksjonalitet

PixEdit Converter Server

Automatisk konvertering og arkivering av elektroniske dokumenter (digitalfødte og skannede) til PDF arkivstandard

Mer om PixEdit Software

PixEdit® Server

Servertjeneste for automatisk forbedring av alle typer dokumenter til elektronisk arkiv.

PixEdit® Converter Server

Automatisk konvertering og arkivering av elektroniske dokumenter

PixEdit® Desktop

En komplett løsning for dokumentskanning

PixView®

Visning og oppmerking i skannede dokumenter