Skann - behandle - arkiver!

Så enkelt er det å sende et papirdokument til elektronisk arkiv!

Utnytt alle ressurser ved å la PixEdit Desktop og PixEdit Server jobbe sammen!

Få en rask og optimal løsning ved å kombinere automatisk OG manuell behandling av dokumenter som skal til digitalt arkiv. Automatisk dokumentbehandling foregår svært effektivt på en kraftig server med PixEdit Server programvare, samtidig som du har alle nødvendige verktøy for å styre skanningen og etterpå kunne utføre kontroll og endring på dokumentene i PixEdit Desktop programvare

  • Redusert ventetid med kontinuerlig skanning
  • Effektiv administrasjon av brukere og innstillinger
  • Oversiktlig flyt og kontroll av dokumenter
  • Enkelt å bruke

 

Slik gjør du det

Administrasjonsverktøy

I PixEdit Server konfigureres brukere og skanneoppsett (profiler), og hver bruker gis tilgang til de skanneoppsett som er aktuelle for denne brukeren. Slik er det enkelt å endre på skanneoppsett for mange brukere samtidig

Enkelt for bruker å skanne med rett oppsett (profil)

Bruker logger seg på PixEdit Desktop på skannestasjonen, og får tilgang til sine skanneoppsett (profiler). Brukeren kan logge seg på den skannestasjonen som er ledig.

 

Bruker skanner sine dokumentbunker med valgt profil

 

Automatisk dokumentbehandling

Alle dokumenter behandles på server slik at skannestasjonen umiddelbart frigjøres til neste skann

 

 

Kontroll

Valgfri mulighet for manuell kontroll, redigering og verifisering av dokumentene før innsending til arkivet

 

Dokumentene sendes rett til det digitale arkivet!

PixEdit systemet knyttes direkte til bedriftens dokumenthåndteringssystem som håndterer de ferdige filene videre.

Dette kan være for eksempel

  • Sak/arkiv-system
  • Fagsystem for helse og sosial
  • Sharepoint
Vil du vite hvordan en PixEdit løsning kan tilknyttes ditt system?
Kontakt oss så finner vi det ut!