PixEdit® Server

Automatisk dokumentbehandling og arkivering av elektroniske dokumenter

PixEdit® Server er en komplett programvareløsning som effektivt vil forberede alle typer dokumenter til ditt digitale arkiv. Programvaren kjører som en tjeneste på serveren og kan lett integreres med ditt eksisterende dokumenthåndteringssystem. Dokumentene bearbeides automatisk og plasseres i oppsatte mapper, i tillegg kan også ferdig behandlede dokumenter sendes på e-post til mottaker. Programvaren har i tillegg støtte for sømløs integrasjon med DMS gjennom webtjenester.

PixEdit® Server støtter all funksjonalitet som finnes i PixEdit® Converter Server. Det betyr at produktet har samme egenskaper for å konvertere dokumenter som PixEdit® Converter Server.

All automatisk dokumentbehandling bedriften din trenger - i en og samme pakke!

 • Enkel lisensiering, basert på antall serverinstallasjoner samt totalt antall navngitte brukere i organisasjonen (for eksempel antall AD-brukere eller antall brukere i dokumenthåndteringssystemet)
 • Full utnyttelse av all tilgjengelig maskinkapasitet (prosessorkjerner og hukommelse)
 • Ubegrenset antall dokumenter

Opphenting av dokumenter fra mapper eller e-postkontoer

 • Med PixEdit® Server programvaren kan man enkelt konfigurere ulike mapper for opphenting av dokumenter. Dokumentene blir lagt i en behandlingskø og bearbeidet i henhold til konfigurert profil
 • Det er også mulig å overvåke e-post kontoer for innkommende post. Dokumentene som mottas pr. e-post vil bli behandlet i henhold til konfigurert dokumentbehandlingsprofil. Dokumentene kan sendes i retur til avsender, eventuelt også legges i ønsket mappe

Viktige funksjoner

 • Fleksibelt og brukervennlig system for administrering av PixEdit Server brukere, arbeidsprofiler og konfigurasjoner
 • Automatisk optimalisering av dokumenter for elektronisk arkiv
 • Dokumentseparasjon med ulike typer metoder som for eksempel strekkode type 39, 128, QR-koder eller blanke ark
 • Retter opp skjevheter som kan oppstå i forbindelse med innskanning av papir
 • Oppdeling og sortering av innskannede hefter
 • Sammensveising/skjøting av sider i et innskannet dokument
 • Automatisk klipping av dokumenter ned til riktige sidestørrelse
 • Konvertering av alle digitalfødte dokumenter.
 • Konvertering av alle typer skannede dokumenter
 • OCR (tekstgjenkjenning) for konvertering til søkbare PDF
 • Arkivering til anbefalt arkivformat PDF/A-1b eller PDF/A-2b, en ISO standard for langtidsbevaring av elektroniske dokumenter

PixEdit®

PixEdit® Converter Server

Automatisk konvertering og arkivering av elektroniske dokumenter

PixEdit® Desktop

En komplett løsning for dokumentskanning