Skjemabehandling

Effektiv datafangst

Å bruke en dokumentskanner til å skanne utfylte skjema og så samle dataene automatisk med programvare, er langt mer effektivt en tradisjonell manuell skjemabehandling. Dette eliminerer også muligheten for menneskelige feil som ofte oppstår når skjemaene skal leses og så registreres. PixEdit® tilbyr enkel skjemabehandling som kan hjelpe deg med å konvertere tusenvis av ensartede dokumenter til strukturerte data.

Maler

For å tolke data riktig, utformes først en mal hvor alle datafeltene og deres omtrentlige posisjon er definert. Utforming av malen er enkelt og skjer ved å skanne ett skjema og så markere de aktuelle feltene. For hvert felt defineres datatype, i tillegg kan det defineres tolkningsregler med hensyn til for eksempel antall tegn. Dette bidrar til sterk nøyaktighet og eliminerer feil.

Når skjemaene skannes inn og behandles, benyttes OCR (tekstgjenkjenning) og OMR (tegngjenkjenning) for å tolke bildene og konvertere dem til dataverdier. Når alle skjemaene er skannet, kan dataene importeres inn i en database eller et regneark for analyse og presentasjon.

Nøyaktighet

Skjemaer som skal prosseseres med programvare må være av god kvalitet. I PixEdit® blir det skannede dokumentet først forbedret gjennom en avansert bildebehandlingsprosess før de utfylte skjemadata blir registrert og samlet inn. Dette gjør at data som samles inn blir nøyaktige selv om skanneren ikke alltid klarer å levere perfekte bilder.

Høydepunkter

  • Enkelt å utforme maler, gjøres visuelt
  • Kraftig bildeforbedring av skjemaet for bedre nøyaktighet
  • OCR - Tekstgjenkjenning
  • OMR - Tegngjenkjenning (ved for eksempel avkryssing)
  • Eksporter til XML eller kommaseparerte tekstfiler

Instruksjonsvideo

Skjemabehandling

Mer

PixEdit® Desktop

En komplett løsning for dokumentskanning