Automatisering av oppgaver

Sitter du ofte og gjør den samme rekkefølgen av redigeringsoperasjoner om og om igjen, side for side, dokument for dokument?

Ved å bruke makroer, kan du øke effektiviteten ved slikt arbeid enormt!

Makroer

En makro i PixEdit® er rett og slett en sekvens av redigeringskommandoer i en liste. Kommandoene kan være omtrent alt du kan gjøre av interaktiv redigering i PixEdit, som for eksempel:

  • Opprydding/rensing
  • Bildeforbedring
  • Omorganisering av sider
  • Innsetting av tekst eller grafiske objekter
  • Kopiering, flytting eller sletting av områder på en side
  • Sette inn logoer

Det er enkelt!

Den letteste måten å lage en makro på er rett og slett å la PixEdit "ta opp" dine operasjoner mens du arbeider i et dokument. Du kan deretter gjenta disse operasjonene ved å "spille av" på et utvalg av sider eller flere dokumenter.

Du kan også opprette makroer ved å skrive kommandoer og parametre direkte i en tekstfil (Triks hvis du er ukjent med kommandoer: Spill først inn en makro som utvører en sekvens av operasjoner, deretter åpner du makroen i Notisblokk. Der vil du se alle kommandoene skrevet ned og du kan enkelt endre noen av kommandoene til å passe dine behov)

 

Instruksjonsvideoer

Opptak og avspilling av makroer

Massebearbeiding med Jobbveiviseren Batch Wizard™