Interaktiv redigering

Når du skanner papirdokumenter, er målet ofte å automatisere prosessen så mye som mulig. Manuelt arbeid koster penger. Imidlertid vil det alltid være behov for å manuelt kunne sjekke, korrigere eller forbedre ting. Det er nyttig å kunne redigere skannet materiale for videre bruk, gjenbruke data og kombinere med andre dokumenter eller opprette nye.

Du trenger ikke å skanne dokumentene på nytt!

Klikk på linkene nedenfor for å oppdage hvordan redigering med PixEdit® Desktop gir deg muligheten til å jobbe enkelt og effektivt med de skannede dokumentene.