Høyvolum produksjonsskanning

Et godt designet automatisk system for produksjonsskanning vil være til nytte for din bedrift på mange måter:

 • Færre folk som bruker tid på håndtering av papirdokumenter
 • Mindre tid brukt på kvalitetssikring og reskanning av dokumenter
 • Pålitelig fangst av viktig informasjon
 • God responstid og nøyaktighet ved søk etter informasjon
 • Redusert sårbarhet ved maskinvarefeil

Planlegging av prosjektet

Skanning og registrering av dokumenter enkeltvis er både ineffektivt og kostbart. Nøkkelen til en vellykket skanningproduksjon, er å sette opp et godt system for bunkeskanning. Viktige ting å vurdere er:

 • Krav til gjennomstrøming, dvs dokumentvolum og skannehastighet
 • Metode for separasjon og indeksering
 • Sidestørrelser og farge
 • Krav til filformat
 • Lagringsbehov, filstørrelse, båndbredde på nettverk, responstid for gjenfinning
 • Typer display og utskriftsenheter

Velg skanner(e) som samsvarer med omfanget av prosjektet. Å skulle spare penger på den initielle investeringen kan vise seg å bli svært dyrt senere, dersom prosjektet overstiger gitt tidsramme eller om personer i organisasjonen alltid må sitte og vente på sine skannede dokumenter før de kan komme videre med sitt arbeid.

Velg programvare som matcher ytelsen til skanneren. Å investere i en ultra-rask skanner og bare bruke "gratis" programvaren som følger med, er ikke alltid like kostnadseffektivt. Med PixEdit® Desktop kan du være sikker på at du allteid bruker det maksimale potensialet av dokumentskanneren og datamaskinen.

 

Oppskalering av produksjonslinjen

Beregning av arbeidsmengde ved et stort skanningprosjekt er ikke alltid like enkelt, men ved å bruke PixEdit® som skannerprogremvare, er det enkelt å oppskalere produksjonen underveis.

Parallell og serieprosessering

Muligheten i PixEdit for å overvåke mapper gir deg stor fleksibilitet med hensyn til å sette opp nye skannere og datamaskiner i produksjonslinjen. De grunnleggende prinsippende er enkle:

 • En datamaskin med PixEdit settes opp til å plukke opp dokumentfiler fra en delt mappe i nettverket
 • Filen blir deretter automatisk optimalisert, forbedret og gjort søkbar med OCR (Du kan konfigurere hvilke operasjoner som skal utføres)
 • Dokumentet lagres som en PDF-fil i en annen angitt mappe

Ved å bygge på denne mekanismen, kan du tilegne forskjellige datamaskiner til å gjøre ulike deler av jobben. Det er også mulig å hente opp filer fra ulike nettverksressurser. Dette er nøkkelen til å dele arbeidsmengden mellom datamaskiner:

 • Sett opp flere datamaskiner til å plukke opp og levere dokumenter i de samme nettverksmapper (parallell prosessering)
 • La hver datamaskin håndtere bare en del av behandlingen, og deretter levere til en mappe hvor neste datamaskin plukker opp filene (serieprosessering)

Du kan naturligvis også kombinere disse metodene for å designe din perfekte dokumentflyt!