PixEdit® Converter Server

Automatisk konvertering og arkivering av elektroniske dokumenter

PixEdit® Converter Server kan automatisk konvertere alle dine elektroniske dokumenter og lagre dem i det digitale arkivet. Programmet kjører som en tjeneste på serveren, og det kan lett integreres med ditt eksisterende dokumenthåndteringssystem ved å velge en eller flere overvåkede mapper. Dokumentene konverteres automatisk og plasseres i oppsatte ut-mapper. Vi kan også tilby sømløs integrasjon med DMS gjennom webtjenester.

All dokumentkonvertering bedriften din trenger - i en og samme pakke!

 • Enkel lisensiering, kun basert på totalt antall navngitte brukere i organisasjonen (for eksempel antall AD-brukere eller antall brukere i dokumenthåndteringssystemet)
 • Full utnyttelse av all tilgjengelig maskinkapasitet (fritt antall servere og prosessorkjerner)
 • Ubegrenset antall dokumenter

Viktige funksjoner

 • Konvertering av alle digitalfødte dokumenter
 • Konvertering av alle typer skannede dokumenter
 • OCR (tekstgjenkjenning) for konvertering til søkbare PDF
 • Arkivering til anbefalt arkivformat PDF/A, en ISO standard for langtidsbevaring av elektroniske dokumenter

PixEdit Converter Server v2.0 nyheter

 • Intuitivt brukergrensesnitt for å administrere innstillinger, profiler og mapper for overvåking
 • Overvåking av e-postkontoer og konvertering av e-poster med vedlegg. Dokumentene konverteres til PDF/A og kan sendes i retur til avsender, eventuelt legges i ønsket mappe
 • Mulighet for verifisering av dokumenter mot PDF/A-1b og eller PDF/A-2b standarden
 • E-post varsel ved kritisiske serverfeil eller ved dokumentkonverteringsfeil
 •  Informativ visualisering av konverteringsjobber som har feilet

Digitalfødte dokument filformat

 • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher)
 • Microsoft Visio
 • Microsoft Project
 • Microsoft Outlook with attachments
 • Other e-mail formats
 • OpenOffice
 • CorelDRAW (CDR)
 • ZIP-archives*
 • HTML Web Pages
 • Microsoft XPS
 • AutoCAD (DWG)

Skannede dokument (bilde) filformat

 • PDF Raster
 • TIFF
 • JPEG
 • PNG
 • CALS
 • og 100 andre formater for enkeltsidige og flersidige bilder

Om ZIP arkiv og e-post vedlegg

Programvaren pakker automatisk ut Zip arkiv og konverterer alle dokumentene i det. De konverterte PDF'ene er "lenket", slik at alle dokumentene bevares i en enkelt PDF fil. Det samme gjelder for e-poster med vedlegg: Alle vedleggene konverteres og samles med selve e-posten i en enkelt PDF fil.

Mer

PixEdit® Server

Servertjeneste for automatisk forbedring av alle typer dokumenter til elektronisk arkiv.

PixEdit® Desktop

En komplett løsning for dokumentskanning