Registrerte varemerker

PixEdit®, PixView® og PixJet® er alle internasjonalt registrerte varemerker, i USA, EU og Norge.

PixEdit®

  • US pat. nr: 2,194,188
  • EU reg. nr: 000468439
  • Norsk varemerkenr: 178355

PixView®

  • US pat. nr: 2,314,975 
  • EU reg. nr: 001339969
  • Norsk varemerkenr: 201314

PixJet®

  • US pat. nr: 2, 711, 001
  • EU reg. nr: 002595270
  • Norsk varemerkenr: 215805

 

Tredjepart varemerker

I deler av produktene til PixEdit AS brukes lisensierte biblioteker fra Adobe®, levert av Datalogics®. Adobe, Adobe PDF Library og Adobe logoen er varemerker registrert av Adobe Systems Incorporated. Datalogics er et varemerke registrert av Datalogics, Inc.