Ta gjerne kontakt med oss. Vi kan gi deg referanser tilpasset dine fagfelt, forretningsområder og arbeidsflyt. Nedenfor finner du også referanser til en del av våre viktige kunder og deres prosjekter.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har brukt PixEdit i noen år nå. Da vi har fullelektronisk arkiv bruker vi PixEdit for å digitalisere papirdokumentene vi mottar.  For oss er det viktig å få skannet inn dokumentene på en rask og effektiv måte. Vi ønsker at prosessen skal være mest mulig automatisert og ved hjelp av doc-server settes etterbehandlingsprosessen i gang av seg selv etter hvert som dokumentene blir skannet. PixEdit legger til rette for rask og enkel kontroll og redigering av dokumentene. PixEdit tillater oss å skanne inn ulike formater og både farger og svart/hvitt i samme dokument. I tillegg OCR-leses dokumentene slik at saksbehandlerne kan kopiere  tekst i fra dokumentene. PixEdit har en god og sikker funksjon for sladding av opplysninger som er unntatt offentlighet. Denne funksjonen bruker vi hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er godt fornøyd med både produktet og servicen vi får fra PixEdit.

Astrid Knoph-Meyer, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Pasientreiser ANS er et nyopprettet nasjonalt selskap eid av de fire helseregionene i Norge. En av primær oppgavene er å betjene de transaksjonstunge oppgavene knyttet til refusjon av en del av pasientreiseområdet på nasjonalt nivå. Dokumentskanningen hos Pasientreiser ANS består i å skanne pasientenes reiseregninger samt alle bilag. Dette gjøres på 10 skannestasjoner hvor PixEdit er satt opp med hver sin dokumentskanner. Totalt vil man ved full drift skanne mellom 2500 og 3000 refusjonssaker med underliggende bilag pr dag noe som tilsier ca 17000 skanninger.

PixEdit med sin solide kunnskap knyttet til skanning  i stort volum har vært en svært viktig samarbeidspartner for oss under etableringen av et nasjonalt senter for skanning av refusjonssaker hos Pasientreiser ANS.

Kjetil Dahl, Pasientreiser

Finansdepartementet

Finansdepartementet benytter PixEdit til skanning og behandling av dokumenter. PixEdit er fleksibelt og gir merverdi til skannede dokumenter, bl.a. gjennom OCR som gir brukerne søke- og kopiertekstfunksjonalitet, til krymping av filstørrelser, fargegjenkjenning og rensing av stygge filer. PixEdit er et nyttig redskap i dokumentfangsten i Finansdepartementet, og support og service fra PixEdit er meget bra.

Pål Mangset, Finansdepartementet

Frank Mohn Flatøy AS

Frank Mohn Flatøy AS har brukt PixEdit i mange år og hatt flere versjoner tilgjengelig, vi er svært fornøyd med produktet som vi bruker aktivt både til skanning og redigering.

Som skanneverktøy er det de mange mulighetene for justering i forkant av skannet og det at tegningen vises direkte på skjerm og kan redigeres umiddelbart er en stor fordel fremfor å måtte lagre og hente frem igjen for redigering i andre programmer slik vi må i en del andre skanneprogrammer. Redigeringsbiten er også sterk og effektiv og gir mange muligheter, bl.a. å flytte elementer og legge inn tekster/revidere på skannede tegninger.

På gamle manuelle tegninger bruker vi PixEdit til også  å  ”vektorisere” grafikken slik at vi kan håndtere linjer og objekter på en elektronisk måte, tegningen kan deretter hentes inn i AutoCad for videre håndtering. Vi bruker også PixEdit for å generere dxf.filer for videre elektronisk behandling.

PixEdit er også et nyttig verktøy for redigering av pdf.filer, vi henter inn filen i PixEdit, redigerer den og lagrer den direkte tilbake som pdf.

Til slutt vil vi bemerke den gode servicen som leverandøren gir sine kunder.

Turid Totland, Frank Mohn Flatøy AS

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten

Vann- og avløpsetaten i Oslo har brukt programvarene PixEdit og PixView siden januar 2001.
Programvaren har i all hovedsak vært knyttet opp mot etatens saks- og dokumenthåndteringssytemer.

Ansatte med redigeringsrettigheter på dokumenter har fått PixEdit installert på sine lokale maskiner, mens alle ansatte har tilgang til PixView som er installert på servernivå.

Flere hundretusen av dokumenter i storformat opp til A0 - pr dags dato særlig med tif/tdf som filformat, overgang til pdf-formater vil ta over etter hvert – blir håndtert gjennom programvaren.
Brukerne av programvaren er i stor grad fornøyd med det, og systemansvarlige setter særdeles pris på kontakten med leverandøren gjennom årene.

Tony Peleman, Oslo kommune Vann- og avløpsetaten