Tilbud om assistert oppgradering av PixEdit® serverinstallasjon

  • 27. oktober 2016 12:48

Med en avtale om assistert oppgradering, vil vi passe på at dere får alle de nødvendige oppgraderinger av PixEdit Server og PixEdit Converter Server.

 

Les mer om avtalen her