PixEdit® Server Releaser

Release 2.1.9

 • 15. februar 2018 09:51
 • Forbedring - Bedre parallell ytelse ved utføring av ‘RemoveBlackBorders’, ‘Deskew’ og ‘Turn’
 • Feilrettelse - PixEdit Core tjenesten kan krasje ved omstart fra PixEdit Server Manager
 • Feilrettelse - PDF innlesing, metatags og lagring
 • Feilrettelse - Fordeling av prosessorkjerner til jobber fungerer ikke optimalt
 • Feilrettelse - Parametere fra gjeldende dokument blir ikke overført til nytt dokument ved separasjon
 • Feilrettelse - Minnelekkasje ved utføring av Tekstgjenkjenning (OCR)
 • Feilrettelse - Visio 2016 fungerer ikke med PixEdit Server og PixEdit Converter Server

Release 2.1.8

 • 7. desember 2017 15:00
 • Feilrettelse - Input Connector starter ikke dersom det ikke finnes noen konfigurasjoner
 • Feilrettelse - Det blir ikke lagt til et standard oppsett ved ny installasjon
 • Feilrettelse - Dokumentbehandling feiler dersom stempel(tekst) blir satt inn før dokumentseparasjon
 • Feilrettelse - PDF tag problem
 • Ny funksjonalitet – Legg til dato og tid i stempelfunksjon

Release 2.1.7

 • 9. november 2017 10:11
 • Forbedring - Brukermanualer oppdatert
 • Forbedring - Input connector stabilitet og effektivitet
 • Forbedring - Mer effektive oppdateringer i PixEdit Server manager brukergrensesnitt
 • Feilrettelse - Automatisk sideorientering kan forårsake krasj i applikasjonen
 • Feilrettelse - Slette midlertidig office filer kan ta veldig lang tid
 • Feilrettelse - Ikke-støttede filformater blir forsøkt konvertert
 • Feilrettelse - Dokumenter med bokmerker feiler ved dokumentseparasjon. Enkelte MFP skannere kan konfigureres til å levere PDF dokumenter med bokmerker

Release 2.1.6

 • 29. september 2017 14:24
 • Ny funksjonalitet - Verifiser PDF dokumenter i henhold til PDF/A-3b standarden
 • Feilrettelse - Funksjonen ‘Automatisk sideretning’ kan forårsake PixEdit Server Core til å krasje på noen typer dokumenter
 • Feilrettelse - 64 bits versjonen av MS Word blir ikke alltid avsluttet

Release 2.1.5

 • 19. september 2017 13:36
 • Ny funksjonalitet - Legg til støtte for prioriterte jobber
 • Ny funksjonalitet - Legg til støtte for å endre rekkefølge på konfigurerte behandlings oppsett (‘Document Processing’). Støtte for dra og slipp
 • Ny funksjonalitet - Sjekk for Windows Desktop Experience under installasjon. Denne komponenten er nødvendig for å konvertere OneNote dokumenter
 • Ny funksjonalitet - Støtte for konvertering av .dwf filer
 • Ny funksjonalitet - Støtte for konvertering av .odg filer
 • Ny funksjonalitet - Se bort fra strekkoder som mangler angitte karakterer. Med støtte for å erstatte karakterer
 • Ny funksjonalitet - Vis advarsel i PixEdit Server Manager dersom jobbprofilen ikke er riktig konfigurert
 • Ny funksjonalitet - Forbedret initialisering av standard mappe oppsett
 • Forbedring - Ytelse ved presentasjon av jobb statistikk
 • Forbedring - Ytelse i ‘Analytics’
 • Forbedring - Legg til PDF timeout i PixEdit Converter Server GUI
 • Forbedring - Håndtering i PixEdit Server manager dersom kontakten med PixEdit Server Core blir borte
 • Forbedring - Innlesing og sikkerhetskopi av ‘jobprofiles.xml’
 • Forbedring - Konvertering av Office filer til PDF/a-2b
 • Forbedring - Inkluder tagger i den lagrede PDF filen
 • Forbedring - Skalér kun ned første side ved lagring til JPG
 • Forbedring - Mulighet for å benytte originalt filnavn ved separasjon med strekkoder
 • Feilrettelse - Filnavn kan bli kuttet av dersom det inneholder flere punktum (‘.’)
 • Feilrettelse - PixEdit Server core krasjer dersom en fil feiler under sammenslåing av et dokument
 • Feilrettelse - Office produserer temp filer ved lagring til PDF
 • Feilrettelse - Lagring til feil filnavn

Release 2.1.4

 • 4. september 2017 10:20
 • Feilrettelse - MSG filer med signatur timer ikke ut.
 • Forbedring - Generell PDF lesing og skriving

Release 2.1.3

 • 19. mai 2017 09:59
 • Ny funksjonalitet - Opplasting av dokument til MS SharePoint
 • Forbedring - Funksjonalitet for å skalere ned dokument for bruk til forhåndsvisning
 • Forbedring - Bedre bevaring av digitalt innhold i PDF-filer når dokumenter lagres til PDF/A. Dvs. filstørrelser vil ikke øke
 • Feilrettelse - Generering av QR kode ark forårsaket PixEdit Server manager og tjenestene til å krasje
 • Feilrettelse - Noen typer Word filer laget av Outlook feiler ved konvertering til PDF/A
 • Feilrettelse - I sjeldne tilfeller blir det lagt ut et duplikat av dokumentet på angitt ut-mappe

Release 2.1.2

 • 7. april 2017 14:13
 • Forbedring - Raskere opphenting av filer i input connector tjenesten
 • Feilrettelse - Feil i konfigurasjonsfilen til PixEdit Server manager som forårsaker programmet til å krasje ved nye installasjoner
 • Feilrettelse - PixEdit core tjenesten krasjer ved konvertering av dokumenter til PDF/A

Release 2.1.1

 • 2. mars 2017 09:18
 • Feilrettelse - Ved konvertering av enkelte typer Word dokumenter til PDF/A-1b, gjennomsiktige bilder blir ikke korrekt gjengitt
 • Forbedring - Bedre håndtering av store bilder og tabeller som befinner seg i epost teksten

Release 2.1.0

 • 13. februar 2017 12:20
 • Ny funksjonalitet - Implementert støtte for Adobe® Library. Modulen vil brukes i tillegg til interne biblioteker og vil bidra til forbedret ytelse og kvalitet ved konvertering av kompliserte PDF dokumenter
 • Ny funksjonalitet - Mulighet for å avbryte en jobb som kjører
 • Ny funksjonalitet - Støtte for konvertering av OneNote dokumenter (.one)
 • Ny funksjonalitet - Lagt til støtte for konvertering av OXPS (XPS)
 • Ny funksjonalitet - Lagt til støtte for konvertering av AutoCad tegninger. Dette vil kreve en installasjon av AutoCad på systemet
 • Forbedring - Vis fremdrift på jobber som er aktive
 • Forbedring - Dynamisk oppdatering av listen over feilede dokumenter
 • Forbedring - Støtte for konvertering av PDF dokumenter som inneholder ‘XFA Forms’. Dette vil kreve at Adobe Reader og PixJet er installert på systemet. PixJet kan lastes ned gratis her
 • Forbedring - Oppdatering av fil tellere i PixEdit Server Manager, opptelling gjøres nå kun ved endring av mappeinnholdet
 • Forbedring - Omstart av MS Office Click-to-Run tjenestene når kommunikasjon med Office COM feiler. Dette løser noen sjeldne og til dels dype problemer som tidligere av påkrevd omstart av PixEdit tjenestene/maskinen.
 • Forbedring - Endret GUI i PixEdit server manager fra ‘working’ til ‘input’ under fanen for dokument prosessering
 • Forbedring - Mulighet for å velge date/time som unik separeringskode ved separasjon av Ephorte eller Acos jobber
 • Forbedring - Lagt til mulighet for bruke QR koder ved Acos og Ephorte separasjon
 • Feilrettelse - Oppdatert filnavn I jobbstatus filen (xml) når resultatfilen finnes fra før.
 • Feilrettelse - Noen ganger så kan det forekomme feil i rekkefølgen av sider fra en epost med vedlegg eller innhold i .zip filer
 • Feilrettelse - Ekskluder temp mapper som er opprettet av PixEdit Desktop
 • Feilrettelse - Navn på vedlegg fra en Ephorte separasjon
 • Feilrettelse - Overse MACOSX mappe i .zip filer
 • Feilrettelse - Epostkonvertering, papirstørrelsen blir ikke automatisk gjort større ved store tabeller i selve epost teksten
 • Feilrettelse - Feil filnavn på resultatfil ved konvertering av zip i zip konvertering
 • Feilrettelse - Eposter blir ikke slettet fra Exchange Server når IMAP protokoll er valgt

Release 2.0.16

 • 11. november 2016 09:47
 • Feilrettelse - Problem med Outlook epost konvertering
 • Feilrettelse - Problem med rekkefølge av vedlegg i Outlook eposter eller zip arkiver når alt slåes sammen til et PDF dokument

Release 2.0.15

 • 3. november 2016 13:30
 • Feilrettelse - Problem med terminering av Outlook applikasjonen
 • Feilrettelse - Problem med epost .eml konvertering og tekst som blir understreket med blå farge
 • Feilrettelse - problem med ‘Retry’ og ‘Flush’ knappene i PixEdit Server Manager
 • Feilrettelse – Fjerning av blanke ark etter separasjonsarket
 • Ny funksjonalitet – Lagt til støtte for .csv konvertering
 • Ny funksjonalitet – Lagt til støtte for å gjøre eksterne applikasjoner synlige under konvertering. Dette kan være nyttig i forbindelse med feilsøking av dokumenter som ikke lar seg konvertere automatisk
 • Ny funksjonalitet – Lagt til funksjon for å feilkonvertere dokumenter som inneholder oppmerking (‘Markup’)
 • Ny funksjonalitet – Lagt til støtte for behandling av mapper med dokumenter

Release 2.0.14

 • 7. september 2016 13:45
 • Feilrettelse - Problemer med å laste konkret PDF dokument i e-post
 • Feilrettelse - Logo i et PDF dokument ble svart ved lagring til PDF/A- compact
 • Viktig feilrettelse - Dokumenter sitter fast i intern mappestruktur og blir ikke kopiert til spesifisert område
 • Ny funksjonalitet - Innstilling for å velge mellom Word eller Excel for å konvertere HTML dokumenter
 • Ny funksjonalitet - Intern timeout verdi for PDF dokumenter, dette forhindrer at et PDF dokument tar uendelig lang tid
 • Ny funksjonalitet - Innstilling for å velge mellom landskap eller portrett ved konvertering av Excel dokumenter
 • Forbedring - Høyeste bildekvalitet satt for konvertering av PowerPoint dokumenter
 • Forbedring - Ephorte separasjon og fil nummerering
 • Forbedring - Rydding av  MS Word sin dokument gjenopprettelses liste
 • Forbedring – Lagt til en mulighet for standardvalg av bruker når ny jobb profil opprettes

Release 2.0.13

 • 4. mai 2016 11:43
 • Service release
 • Rettet et problem med ephorte strekkoder

Release 2.0.12

 • 27. april 2016 15:33
 • Service release

Release 2.0.11

 • 11. april 2016 12:44
 • Fikset et spesifikt problem ved lagring til PDF / A-2b
 • Fikset et problem med PixEdit Server Core som krasjer under oppstart, gjentatte ganger
 • Lagt til en "Generer rapport" funksjon i PixEdit Server Manager analyseverktøy
 • Rettet en feil som forårsaker at  PixEdit Server Manager krasjer når du bruker Retry og Flush knappene på flere valgte filer
 • Lagt til en "debugmode" som må aktiveres vha config filer. Når debugmode er aktivert, vil PixEdit kopiere feilede dokumenter til docServer \ log katalogen, og dermed gjøre det enkelt å få tak i dokumentet for videre undersøkelse
 • Forbedret ytelse på logging og analyseverktøy

Release 2.0.10

 • 10. mars 2016 08:06
 • Lagt til en mulighet for å konfigurere forsinket filopphenting
 • Rettet et "access denied" problem i input connector servicen
 • Noen andre små rettelser

Release 2.0.9

 • 4. februar 2016 09:52
 • Rettet et problem med strekkode separasjon
 • Oppdatert OCR språkfiler

Release 2.0.8

 • 1. februar 2016 12:51
 • Oppdatert code Signing Certificate
 • Fikset et problem med at PixEdit Server ikke får satt alle innstillinger
 • Lagt til Nederlandsk språk til OCR modulen
 • Fikset et problem når det velges alternativ port configurasjon i installasjons programmet

Release 2.0.7

 • 14. januar 2016 13:58
 • Lagt til funksjonalitet for å sette inn stempel i form av en konfigurerbar tekst
 • Kan nå lagre direkte til TIFF filformat
 • Rettet et problem med filnavn og konvertering av zip filer.
 • Flere små rettelser

Release 2.0.6

 • 24. november 2015 08:54
 • Retter et problem med e-post konvertering med vedlegg
 • Retter et problem med strekkodeseparering
 • Rettelse i forbindelse med innlesing av noen spesielle PDF dokumenter

Release 2.0.5

 • 9. november 2015 15:05
 • Rettet et problem med valg av filformat i PixEdit Server Manager
 • Lagt til Dansk språkvalg for OCR gjenkjennig