PixEdit® Desktop Releaser

Release 8.2.7

 • 26. januar 2018 09:17
 • Forbedring - Oppdatert grafisk brukergrensesnitt med et mer moderne utseende
 • Feilrettelse - Samme fil opprettet flere ganger ved behandling i flere tråder(DocServer) og eller ved flere instanser av PixEdit
 • Feilrettelse - Åpning og sammenslåing av .ZIP-filer i DocServer
 • Feilrettelse - Programmet kan krasje ved gjenkjenning av tekst (OCR)
 • Bugfix - PDF rendering og lagring

Release 8.2.6

 • 16. november 2017 10:27
 • Ny funksjonalitet – Støtte for 64 bits Canon DR Twain drivere
 • Feilrettelse - DocServer prosessering og mulig evig loop
 • Feilrettelse - Generell minnehåndtering
 • Feilrettelse - PDF rendering/dokument innlesing
 • Feilrettelse - Feil oppløsning(DPI) i JFIF filer

Release 8.2.5

 • 5. oktober 2017 11:17
 • Feilrettelse - Applikasjonskrasj ved separasjon av noen spesifikke dokumenter

Release 8.2.4

 • 28. september 2017 14:12
 • Feilrettelse - Scanbar brukergrensesnitt
 • Feilrettelse - Funksjonen 'Automatisk sideretning' får programmet til å krasje på utvalgte dokumenter

Release 8.2.3

 • 22. september 2017 14:12
 • Feilrettelse - QR kode separasjon
 • Feilrettelse - Feil ark størrelse ved Excel dokument konvertering
 • Feilrettelse - TWAIN 2.0 .dll mangler i installasjonsprogrammet. Dette kan forårsake dårlig skanner ytelse
 • Feilrettelse - Innlesing av en type defekte PNG filer
 • Feilrettelse – Feil filnavn ved intervall separasjon og lagring til JPG

Release 8.2.2

 • 18. mai 2017 09:07
 • Feilrettelse - Fikset et problem som gjorde at PixEdit brukte unormalt lang tid under oppstarten
 • Forbedring - Bokmerker vil nå bli lagret ved dokumentseparasjon og når kun deler av et dokument blir lagret ved å spesifisere et sideomfang

Release 8.2.1

 • 8. mai 2017 12:10

Forbedring - Konfigurering av 64 bit skannerdrivere fra Canon
Feilrettelse - Innstilling for rekomprimering virker ikke i Batch Wizard
Feilrettelse - Konfigurering av navn på filtype ved bruk av Batch Wizard. Dette er nå rettet og Batch Wizard vil følge generelle innstillinger fra ‘Lagringsregler’
Feilrettelse - Generelle PDF forbedringer og feilrettelser

Release 8.2.0

 • 6. februar 2017 10:26
 • Ny funksjonalitet - Implementert støtte for Adobe® Library. Dette vil forbedre ytelse og kvalitet ved visning og lagring av kompliserte PDF dokumenter
 • Ny funksjonalitet - JPG2000 lossy kompresjon mangler for noen PDF fil formater
 • Forbedring - Panasonic Twain grensesnitt
 • Forbedring - Lagt til landskaps størrelser for Panasonic skannere
 • Rettelse - Behandle valgte dokumenter som skjema virker ikke på Windows 10
 • Rettelse - Viser Italiensk språk I dialogen for verktøylinje innstillinger selv om Engelsk språk er valgt for programmet
 • Rettelse - Viser noen ganger feil profil i dialogen for ‘Etter Skanning’
 • Rettelse - PixEdit oppgradering virker ikke alltid fra installasjonsprogrammet
 • Rettelse - Feil filnavn ved integrasjon mot ESA ved bruk av PixEdit sin DocServer, strekkodeseparasjon og uten lagring slått på.

Release 8.1.8

 • 27. oktober 2016 12:45
 • Rettelse i sladdeverktøyet i PixView og PixEdit Desktop. Verktøyet fjerner nå også alle kommentarer (annotations) på sider som sladdes. Dette for å sikre at sladdede e-postadresser og sladdede web-linker ikke vises som kommentarer ved senere visning
 • Rettet programkrasj ved kjøring av OCR på et spesifikt dokument

Release 8.1.7

 • 20. oktober 2016 12:00
 • Fikset COM grensesnitt registrering i installasjonen
 • Rettet et problem med HP Webscan TWAIN driver
 • Rettet et problem med verifisiering av PDF/A i etterbehandling av dokumenter
 • Rettet et problem med at BatchWizard ikke beholder små/store bokstaver i filnavn

Release 8.1.6

 • 21. september 2016 12:00
 • Fikset COM interface registrering i installasjonen
 • Fikset problem med installasjon på 32-bit Windows
 • TWAIN forbedringer og bugfikser
 • Mindre bugfikser i filformatene BMP, JPEG og PDF/A

Release 8.1.5

 • 1. april 2016 12:00
 • Rettet et problem med gjenkjenning av qr koder og dokument separasjon
 • Andre små forbedringer og rettelser

Release 8.1.4

 • 8. mars 2016 12:00
 • Rettet et problem med lagring til PDF/A-2b
 • Rettet et problem i brukergrensesnittet når Italiensk eller Fransk språk er valgt

Release 8.1.3

 • 18. januar 2016 12:00
 • Rettet lesing av spesifikke PDF dokumenter
 • Fikset et problem med tekstgjenkjenning(OCR) og PixEdit 64 bit
 • Rettet et problem med dokumentseparasjon og «fargemarkert tekst» samt plukking av referansefarge
 • Rettet et problem med funksjonen for fjerning av svarte kanter
 • Flere andre små rettelser og forbedringer

Release 8.1.2

 • 6. november 2015 12:00
 • Forbedret automatisk sideorientering
 • Rettet et problem med COM og verifisering av PDF/A dokumenter
 • Forbedret PDF innlesing av spesifikke dokumenter
 • Noen mindre små programrettelser

Release 8.1.1

 • 30. oktober 2015 12:00
 • Sikkerhetsoppdatering
 • Forbedret lesing av QR strekkoder