Typer av dokumentskannere

Det finnes et bredt utvalg skannere tilpasset ulike typer dokumenter. De vanligste typene av skannere i dag er:

Skanner med arkmater

Brukes til bunkeskanning. Katagoriseres og prises etter kapasitet med hensyn til sidestørrelse, skannehastighet og arkmater volum. Behov og krav til skanneproduksjon bør derfor nøye vurderes ved innkjøp.

Multifunksjonsskriver eller kopimaskin

Allsidige maskiner som brukes mest til kopiering og utskrift av dokumenter, men de kan også brukes til skanning. Kan være et kostnadseffektivt alternativ for små og mellomstore skanningvolum.

Skanner med glassplate

Brukes til å skanne bøker og andre dokumenter hvor automatisk arkmater ikke kan brukes.

Digitalt mikrokort/mikrofilmskanner

Dokumenter på mikrokort/mikrofilm kan konverteres til elektroniske dokumenter ved å bruke en skanner spesielt beregnet for dette.

Storformatskanner

Brukes for å skanne tekniske tegninger, kart o.l. som er i store arkformat (A1, A2 o.l.)

Mer om dokumentskanning

PixEdit® Desktop

En komplett løsning for dokumentskanning

PixEdit® Server

Servertjeneste for automatisk forbedring av alle typer dokumenter til elektronisk arkiv.

Demo Nedlastinger

Demoversjon Nedlasting