Skanning

Du vil ha gode digitale dokumenter

Det digitale dokumentet som produseres må være av god kvalitet, uavhengig av papirdokumentet og type skanner. PixEdit programvare hjelper deg effektivt med å oppnå dette ved å behandle dokumentet elektronisk etter skanningen. 

  • Oppretting av skjevheter som kan oppstå i forbindelse med skanning
  • Optimalisering av dokumentet (rensing, bildeforbedring, beskjæring og organisering)

 

Du kan benytte alle typer skannere

Ved å bruke PixEdit til å velge innskanningsparametre, blir brukergrensesnittet likt uansett hvilken type skanner som tilknyttes. I PixEdit er det et eget vindu for å velge for eksempel enkeltsidig eller tosidig, papirstørrelse, oppløsning (DPI), farge eller gråtoner, lysstyrke og kontrast. 

  • Skanneoppsett som du benytter ofte, lagres som "profiler" slik at du enkelt kan benytte de samme skanneoppsett igjen.

Tilkobling av skanneren til systemet

TWAIN drivere

Dokumentskanning-programvaren på datamaskinen kontrollerer skanneren eller multifunksjonsskriveren direkte. Skanneren er vanligvis koblet til datamaskinen med en USB-kabel. TWAIN kan også brukes over et nettverk, men det er generelt ikke å anbefale. 

Delte mapper

Skanneren eller multifunksjonsskriveren er satt opp til å lagre skannede dokumenter som filer i en delt mappe på intranettet. Dette er den vanligste måten å integrere en multifunksjonsskriver eller nettverksskanner i dokumenthåndteringssystemet.

 

Dokumentskanning programvare

PixEdit® Desktop er et kraftig verktøy for skanning, dokumentkomposisjon og bildebehandling som forenkler arbeidet med skanning og redigering av dokumneter.

PixEdit® Server behandler og forbedrer de skannede dokumentene som en servertjeneste.

PixView® gir deg basis skannefunksjonalitet med et enkelt brukergrensesnitt, i tillegg til funksjoner for utskrift, sladding, oppmerking og PDF annoteringer.

Mer om dokumentskanning

Typer av skannere

PixEdit programvare benyttes sammen med alle slags type skannere

PixEdit® Desktop

En komplett løsning for dokumentskanning

PixEdit® Server

Servertjeneste for automatisk forbedring av alle typer dokumenter til elektronisk arkiv.