Dokumentredigering

Gjenbruk av skannet materiale

Skanning av dokumenter skaper bildefiler som ikke enkelt kan håndteres i tradisjonelle kontorprogrammer som for eksempel et tekstbehandlingsprogram eller et regneark. Med PixEdit kan imidlertid skannede dokumenter redigeres og informasjonen gjenbrukes.

Sidesammensetning

Ved å kunne redigere sammensetningen - sideoppsettet - av de skannede dokumentene, spares masse tid som ellers ville blitt brukt på å sortere papir manuelt, skanne om igjen osv.

 • Kombinere digitalfødte dokumenter med skannede sider
 • Opprette, slette og omorganisere sider
 • Trekke ut sider og figurer
 • Flytte eller kopiere sider fra et dokument til et annet
 • Sette sammen sider uansett størrelse, for eksempel store kart
 • Splitte sider, for eksempel skannede hefter og doble sider
 • Sammenligne tegninger for å se forskjeller

Grafisk redigering

Du kan gjøre gjenbruk av skannet materieale og unngå kostbar rekonstruksjon ved å:

 • Klippe, kopiere og lime inn bilder i dokumentene
 • Legge til tekst
 • Tegne ny grafikk (linjer, sirkler, dimensjonslinjer m.m)
 • Slette tekst eller grafikk
 • Endre størrelse og rotere på tekst og grafikk
 • "Rengjøre" skannede dokumenter (fjerne flekker, svarte kanter, skygger, merker etter hullmaskin m.m.)

PDF oppmerking og annotering

Å legge til notater og markeringer vil forenkle samarbeid og utveksling av informasjon. I PDF lagres oppmerking og annotering separat fra dokumentet, slik at brukerne kan arbeide fritt med disse verktøyene uten risiko for å endre det opprinnelige dokumentet eller miste informasjon.

 • Klistrelapper
 • Markert tekst (gul overstrykning)
 • Grafiske markeringer

Software for redigering av dokumenter

PixEdit® Desktop er ledende programvare for skanning og redigering av dokumenter med alle redigeringsfunksjoner du trenger og støtte for alle filformater og dokumentstørrelser.

Mer

PixEdit® Desktop

En komplett løsning for dokumentskanning