Digitalt arkiv

Uavhengig av størrelsen på bedriftens dokumenthåndteringssystem, så trengs dokumenter av god kvalitet. Dokumentene må også bevares slik at de kan leses av fremtidig programvare.  

PixEdit leverer programvare som klargjør alle dokumenter for digitalt arkiv: 

  • Skanning av papirdokumenter (styring av skanner)
  • Separering av dokumentbunker
  • Oppretting og optimalisering av skannede dokumenter
  • Gjenkjenning av tekst (OCR)
  • Konvertering av eksisterende digitale filer 
  • PDF og PDF/A lagring i henhold til norske krav
  • Sikker sladding og annen redigering av PDF dokumenter
  • redigering av skannede dokumenter
  • Lagring av filformat i henhold til norsk standard

Programvaren integreres enkelt med dokumenthåndteringssystemet, slik at de digitale dokumentene leveres rett til bedriftens digitale arkiv.

Tieto, Acos og Evry benytter alle PixEdit programvare for digitalisering av dokumenter i sine sak/arkiv-løsninger.

 

Oversikt over dokumentflyt  

 

Bli kjent med koblingen mellom papir og digitale dokumenter og levering av filer til dokumenthåndteringssystemet (DMS/ECM):

Programvare

Dokument-
database

Papirdokumenter

Dokumentskanner
eller MFP

Digitalfødte
dokumenter

Standard
filformat

Mer om dokumenthåndtering

Skanning

Det digitale dokumentet som produseres må være av god kvalitet, uavhengig av papirdokumentet og type skanner.

Redigering

Gjenbruk skannet materiale ved endring av sidesammensetning og grafisk redigering

Konvertering

Konverter og optimaliser både papir og digitalfødte dokumenter til det filformatet som passer best til ditt dokumenthåndteringssystem.

PDF Arkiv

PDF/A er ISO-standarden for dokumentarkiv. Innskanning av dokumenter for arkivering må resultere i filer som kan leses av fremtidig programvare.