Gjør alle dokumenter klare for elektronisk arkivering

Lagring etter norsk arkivstandard

PixEdit utvikler løsninger for effektiv datafangst og produksjon av digitale dokumenter. Vår programvare for skanning, redigering og konvertering sikrer bevaring med fremtidig lesbarhet av digitale dokumenter.

PixEdit® - Løsninger

Dokumenthåndtering

Bli kjent med koblingen mellom papir og digitale dokumenter og levering av filer til dokumenthåndteringssystemet (DMS/ECM).

Skanning

Det digitale dokumentet som produseres må være av god kvalitet, uavhengig av papirdokumentet og type skanner.

Redigering

Gjenbruk skannet materiale ved endring av sidesammensetning og grafisk redigering

Konvertering

Konverter og optimaliser både papir og digitalfødte dokumenter til det filformatet som passer best til ditt dokumenthåndteringssystem.

PDF Arkiv

PDF/A er ISO-standarden for dokumentarkiv. Innskanning av dokumenter for arkivering må resultere i filer som kan leses av fremtidig programvare.