Skip to the content

Menu

PixEdit® Server og PixEdit® Converter Server Releaser

Releasenotater

Nedenfor finner du releasenotater for nylige versjoner av våre PixEdit® Server og PixEdit® Converter Server programvarer

Versjon 2.1.11

20.04.2018

 • Forbedring - Ephorte / Acos separasjon. Mulighet for å inkludere qr separeringsside. Dette er nødvendig når man bruker qr kode etiketter
 • Feilrettelse - Hyperlinker fungerer ikke etter lagring til PDF/A på spesifikt dokument
 • Feilrettelse - Spesifikt PDF dokument forårsaket krasj i PixEdit Core tjenesten
 • Feilrettelse - Spesifikt PDF dokument ble tomt etter konvertering

Versjon 2.1.10

20.03.2018

 • Ny funksjonalitet - Send dokumenter fra PixEdit Server mappe konfigurasjon til PixEdit Desktop
 • Ny funksjonalitet - Ta bort linker med referanser til internett fra .mht filer
 • Forbedring - Lagt til mulighet for påkrevede tegn ved separasjon med QR-koder. Dette er nyttig for å maskere ut de faktiske separasjons QR kodene, gir økt nøyaktighet
 • Forbedring - Tatt bort ‘Browse’ knapp fra Archive savepath i PixEdit Server Manager. Brukeren må legge til ønsket foldersti manuelt, og fortrinnsvis benytte UNC
 • Forbedring - Lagt til advarsel i PixEdit Server Manager når ‘Deskew’ er plassert over ‘Remove black border’
 • Forbedring - Konverter Excel og Word dokumenter som er beskyttet med endrings passord. Dette må slås på manuelt for PixEdit Core i appsettings.config
 • Forbedring - Gi feil dersom første side ikke inneholder en QR kode
 • Feilrettelse - PDF metatag for språk virker ikke
 • Feilrettelse - Input Connector tjenesten vil ikke starte dersom det finnes en ugyldig epost konfigurasjon
 • Feilrettelse - Dokumenter separert med Techsoft skilleark får GUID som filnavn
 • Feilrettelse - Timer vil alltid være 0 når ‘Data and time’ er valgt som filnavn
 • Feilrettelse - Sjekksum test av Techsoft skilleark virker ikke når dokumentet er opp ned
 • Feilrettelse - Word kan miste PDF sider på dokument rapportert fra kunde
 • Feilrettelse - Ephorte QR koder kan ved noen tilfeller gjøre at PixEdit Core tjenesten krasjer

Versjon 2.1.9

15.02.2018

 • Forbedring - Bedre parallell ytelse ved utføring av ‘RemoveBlackBorders’, ‘Deskew’ og ‘Turn’
 • Feilrettelse - PixEdit Core tjenesten kan krasje ved omstart fra PixEdit Server Manager
 • Feilrettelse - PDF innlesing, metatags og lagring
 • Feilrettelse - Fordeling av prosessorkjerner til jobber fungerer ikke optimalt
 • Feilrettelse - Parametere fra gjeldende dokument blir ikke overført til nytt dokument ved separasjon
 • Feilrettelse - Minnelekkasje ved utføring av Tekstgjenkjenning (OCR)
 • Feilrettelse - Visio 2016 fungerer ikke med PixEdit Server og PixEdit Converter Server

Slik bestiller du lisenser

Kort leveringstid og enkel installasjon får deg raskt i gang med å løse oppgavene