Skip to the content

Versjonsnotater for PixEdit® Desktop og PixView®

Releasenotater

Nedenfor får du en liste av releasenotater for våre PixEdit® Desktop og PixView® programvarer

Versjon 8.7.1

17.03.2021

 • Ny funksjon i PixView og PixEdit - Søk etter informasjon ved hjelp av kunstig intelligens og bruk dette sammen med sladdeverktøyet. Les mer her
 • Ny funksjon i PixView - Dra og slipp sider for å omorganisere siderekkefølgen i åpent dokument
 • Ny funksjon i PixView - Dra og slipp dokumenter og bilder fra Windows Utforsker inn i åpent dokument for å slå dette sammen
 • Ny funksjon - Mulighet til å bevare annen søkbar tekst på sider som har vært sladdet. Denne innstillingen kan slås på fra menyen 'Innstillinger | PDF import'
 • Forbedring - Forbedret støyfiltrering ved gjenkjenning av qr-koder
 • Forbedring - Aktiver/sett synlig første dokument i skannet batch når du åpner fra ScanBar. PixEdit Server-integrasjon

Versjon 8.7.0

11.02.2021

Denne revisjonsoppdateringen gjelder bare PixEdit Desktop

 • Ny funksjon - Epson-skannere lagt til støtte for deteksjon av papirstørrelse
 • Ny funksjon - Sladd hele siden eller valgte sider
 • Forbedring - Slå sammen PDF-portfolio / collections til et PDF-dokument med flere sider
 • Rettelse - Kast sist skannede dokument i ‘Spør meg etter hvert skann' dialog
 • Rettelse - Panorer og zoom deaktivert når 'Spør meg etter hvert skann' dialog vises
 • Rettelse - PixEdit Desktop Serverintegrasjon - Arkiver jobb laster kun opp det første endrede dokumentet fra klient

Versjon 8.6.6

04.09.2020

 • Rettelse - Dokument separering med QR-koder og ephorte/Elements separasjonsark
 • Rettelse - Dokument separeringsark
 • Rettelse - Mulig programkrasj ved PixEdit Desktop og PixEdit Server integrasjon

Slik bestiller du lisenser

Kort leveringstid og enkel installasjon får deg raskt i gang med å løse oppgavene