PixEdit® Desktop Instruksjonsvideoer

Våre opplæringsvideoer tar for seg mange av basisfunksjonene i PixEdit®. Både nye og mer erfarne brukere kan dra nytte av tipsene som vises.

Redigering av sider

01 Hva er PixEdit®?

Er du en potensiell bruker av PixEdit®? Denne videoen gir deg svaret!

02 Kontor eller servicebyråbruk av PixEdit?

Jobber du med mest med kontorskanning, eller jobber du i et skanningsbyrå? I denne videoen lærer du hvordan du raskt kan bytte mellom populære oppsett av PixEdits forhåndsdefinerte brukergrensesnitt

03 Bli kjent med vinduer og verktøy

Hvis du ikke er kjent med PixEdit fra før, kan det være lurt å starte med denne videoen for å bli kjent med de forskjellige vinduene og verktøyene i PixEdit. I denne videoen lærer du også hvordan du kan tilpasse og utforme ditt eget favorittoppsett.

04 Hvordan zoome og bla i sider

Denne videoen viser deg hvordan du zoomer i hovedvinduet og sidevisningsvinduet, samt hvordan du blar i et flersidig dokument.

05 Hvordan velge sider i PixEdit

Den videoen viser deg hvordan du velger -- eller markerer -- flere sider på en gang slik at de kan flyttes, slettes eller manipuleres ved hjelp av trekk & slipp eller menyvalg.

06 Hvordan slette sider

Her viser vi deg hvordan du sletter en eller flere valgte sider i et dokument.

07 Flytting og kopiering av sider

Har du ved en feiltagelse fått byttet om på sider under skanningen? Dette kan du lett fikse ved å trekke og slippe sider i sidevisningsvinsuet slik at siderekkefølgen blir riktig.

08 Flytting av sider mellom dokumenter

Morsomt og svært nyttig -- lær hvordan du enkelt kan flytte enkeltsider eller grupper av sider i mellom to åpne dokumenter.

09 Innsetting av hele filer som nye sider

Har du behov for å sette sammen mange filer i forskjellige formater til helt nye PDF/A dokumenter? Da bør du ikke gå glipp av denne videoen!

10 Hvordan kombinere flere filer direkte til nye dokumenter

Du behøver ikke nødvendigvis å starte med et åpent dokument for så å kombinere dette med filer som du trekker inn som nye sider. Denne videoen viser deg to alternative metoder for å slå sammen mange forskjellige filtyper til et sammensmeltet dokument i PDF/A-format.

11 Splitting av filer - Hvordan trekke ut et sideomfang til helt nye dokumenter

Her viser vi deg hvordan du kan splitte filer ved å markere et sideomfang, og deretter lagre de valgte sidene som et helt nytt dokument ved hjelp av PixEdit.

12 Endevending av siderekkefølgen

Har du skannet hele bunken opp-ned slik at siste side ligger først i det skannede dokumentet? Dette fikser du enkelt ved hjelp av PixEdit. I denne videoen viser vi deg hvordan du endevender siderekkefølgen.

13 Ikke-ødeleggende skanning av hefter og aviser

Si farvel til saksen! Visste du at du kan skanne hefter kun ved å fjerne stiftene, og la PixEdit dele og arrangere sidene i riktig lesbar rekkefølge direkte under skanningen?

14  Hvordan skjøte sammen sider

Denne videoen viser deg hvordan du kan skjøte sammen to og to, eller flere sider på en gang.

15 Hvordan snu sider automatisk eller manuelt

Du behøver ikke å tenke på i hvilken retning du legger sidene inn i skanneren om du lar PixEdit snu sidene automatisk under skanningen. Men hva om du ønsker å snu tidligere skannede sider? PixEdit tilbyr deg mange alternative måter å gjøre dette på.

16 Forbedring av skannede sider

Ingen skanner er perfekt. Du vil helt klart foretrekke helautomatisk forbedring av dokumenter under selve skanningen, men for opplæringens skyld viser vi deg hvordan du kan gjøre tilsvarende jobb manuelt. Det kan jo faktisk hende at du ikke har skannet dokumentene dine med PixEdit, og da kan det jo være greit å vite at det ikke er for sent å fikse arkivet ditt.

17 Hvordan lage en PDF/A konverteringsprofil for mappeovervåkning

PixEdit produserer dokumenter direkte til PDF/A format, men programmet er også en glimrende massekonverterer for alle typer Office-filer så som Worddokumenter og e-poster samt alle typer skannede og digitaltfødte filformater som TIFF, PDF, JPEG og så videre. PixEdit konverterer mer enn 100 filformater til PDF/A! I denne videoen konfigurerer vi PixEdit til å konvertere filer fra en overvåket mappe.

18 Konfigurering av skanning og automatisk etterbehandling

Det eneste du behøver å gjøre for å skanne, er å trykke på skanneknappen i PixEdit. Dokumentseparasjon med strekkoder, OCR-behandling, sideorientering, lagring til PDF/A og så videre går deretter helt av seg selv. I denne og i de påfølgende videoene skal vi vise deg hvordan du konfigurerer ScanBar og den automatiske etterbehandlingen.

19 Skanneprofiler

Denne videoen viser deg hvordan du lager og konfigurerer profiler for automatisk etterbehandling av dine skannede bunker.

20 DocServer™

DocServer er et eget vindu i PixEdit som sørger for at skannerens kapasitet utnyttes fullt ut. Dermed kan du kontinuerlig "mate" skanneren din med bunker av dokumenter uten å måtte vente på at forrige bunke skal bli ferdig etterbehandlet. Alt du behøver å gjøre for å skanne bunker helt kontinuerlig, er å sette et enkelt kryss i ScanBar! Men - DocServer kan benyttes til så mye mer: For eksempel kan du la DocServer overvåke og etterbehandle dokumenter som strømmer inn fra bedriftens flåte av multifunksjonsmaskiner, samtidig som du skanner og etterbehandler dine dokumentbunker lokalt.

21 Kommentering og sikker sladding av PDF-dokumenter

Oppmerkingsverktøyene i PixEdit og PixView benyttes til å legge inn, redigere eller fjerne kommentarer på en dokumentside. Denne videoen viser deg hvordan du kommer i gang med kommentering og oppmerking, samt hvordan du utfører 100% sikker sladding!

22 Kontinuerlig konvertering til PDF/A

Har du behov for døgnkontinuerlig konvertering av arkiver eller innkommende filer til PDF/A? Denne videoen viser deg hvordan DocServervinduet kan benyttes til kontinuerlig massekonvertering av digitalfødte E-poster inkludert vedlegg, Worddokumenter, Powerpointpresentasjoner, websider, innkommende PDF, TIFF og mange andre filtyper til ekte PDF/A-filer i henhold til Riskarkivets bestemmelser. Denne videoen er primært beregnet for systemadministratorer, integratorer og teknisk personell og er en direkte fortsettelse av den forrige Docservervideo.

23 opptak og avspilling av makroer

Denne videoen viser deg både hvordan du tar opp og spiller av makroer i PixEdit. Nær sagt alle sekvenser av side og redigeringsfunksjoner i PixEdit kan tas opp og deretter spilles av på ett og ett dokument, på valgte sider, eller automatisk på hele arkiver. Makroer kan også avspilles i etterbehandlingsprofiler når du skanner, eller i DocServer på innkommende strømmer av dokumentbunker

24 Sidestabling

I denne videoen viser vi deg hvordan du kan se alle sidene på en gang ved hjelp av stablefunksjonen. Gjennomlysning er nyttig når du trenger å inspisere og finne sider som avviker fra gjennomsnittet!

25 Beskjæring av sider

I denne videoen viser vi deg flere forskjellige metoder for hvordan du beskjærer -- eller kantklipper en - eller flere sider på en gang!

26 Flersidig rens av marger

Skannede dokumenter kan ofte få skygger på kanten av hver side, eller midt på hver side om du skanner et utfelt hefte eller en bok. I denne videoen skal vi vise deg hvordan du enkelt kan fjerne slik uønsket grafikk på faste steder i en flersidig skannet bunke, og deretter deler hver side.

27 Flere sidefunksjoner

Savner du en sidefunksjon? Vel, det finnes mer - mye mer...

Redigering av dokumenter og tegninger

I tidligere videoer har vi vist deg hvordan man manipulerer og jobber med sidene i et dokument. I de påfølgende videoene skal vi vise hvordan man gjør tegningsmessige endringer på selve innholdet i tekniske tegninger eller i kart

28 Velge og behandle områder

Vi begynner med å ta en kikk på det kanskje mest benyttede redigeringsverktøyet i PixEdit, nemlig velgeverktøyet.

29 Innsetting av tekst

I denne videoen viser vi deg en typisk redigeringsjobb -- Vi fjerner eldre tekst i tegningsrammen på en teknisk tegning og setter inn ny tekst ved hjelp av tekstverktøyet. Vi viser også hvordan man konfigurerer skrifttype, skriftstørrelse, vinkel på teksten og så videre.

30 Gjenbruk av tegningsdetaljer

I denne videoen skal vi vise deg noen enkle, men allikevel typiske redigeringsjobber. Vi endrer et elektrisk skjema ved hjelp av eksisterende tegningsdetaljer og setter inn noen kommentarer for å vise hva endringen gikk ut på.

Avansert bruk og konfigurasjon av PixEdit

31 Avansert bruk av PixEdit® - en introduksjon

I den første delen av dette videokurset la vi vekt på typisk kontorbruk så som sidemanipulering og siderokering, skanning og konfigurasjon av dokumentbehandling ved hjelp av DocServervinduet. I de påfølgende videoene skal vi se nærmere på mer avansert bruk og konfigurasjon av PixEdit. Om du jobber i et servicebyrå med stor dokumentproduksjon eller ganske enkelt ønsker å lære mer om mulighetene i PixEdit, er vi sikre på at du vil finne denne siste delen av kurset nyttig!

32 Navigasjonshistorie

Du kan raskt velge mellom de siste åpnede dokumentene ved å benytte listen nederst i filmenyen. Men ikke glem Frem og Tilbakeknappene!

33 PDF og bokmerker

Bokmerker fungerer som en klikkbar innholdsfortegnelse og gjør det enkelt for leseren av et PDF dokument å finne de delene av at dokument som er av interesse. Med PixEdit, kan du enkelt legge inn og redigere bokmerker.

34 OCR - Tekstgjenkjenning

Selv om PixEdit kan lage søkbare PDF/A dokumenter helt automatisk under selve skanneprosessen, skal vi i denne videoen ta en nærmere kikk på manuell bruk og konfigurasjon av OCR-funksjonen i PixEdit.

35 PDF/A eller PDF/A Compact?

Hvilket PDF/A filformat passer best for din organisasjon? Her viser vi deg forskjellen på PDF/A Compact og ordinær skannet PDF

36 Dokumentseparering ved hjelp av strekkoder

Det er tidsbesparende å skanne hele bunker av dokumenter på en gang.

37 Eksporter skannede sider direkte som websider

PixEdit kan konvertere og publisere nær sagt hvilken som helst dokumenttype direkte til en webserver i standard HTML format. Dette betyr at alle typer utstyr som kan vise grunnleggende websider, også kan vise dine skannede eller digitalfødte dokumenter helt uten bruk av plugins eller tilleggs-moduler!

38 ACRO™

Er du i tvil om valg av oppløsning, svart/hvitt eller fargemodus? Overlat disse valgene til PixEdit

39 Fjerning av bakgrunnsfarge

Du kan enkelt og effektivt fjerne en uønsket bakgrunnsfarge ved hjelp av PixEdit! I denne videoen viser vi hvordan!

40 Manuell konvertering av fargesider til gråtoner eller ren svart/hvitt

I en tidligere video har vi vist hvordan PixEdit - under selve skanneprosessen - selv finner ut av om fargesider fra skanneren trygt kan reduseres til gråtoner eller svart/hvitt uten kvalitetstap. I denne videoen skal vi vise hvordan du manuelt kan endre fargesider til gråtoner eller ren svarthvitt.

41 Manuell endring av sidestørrelse og oppløsning (DPI)

Selv om PixEdit under skanning selv tilpasser både fargemodus og oppløsning, kan det jo hende at du i noen tilfeller ønsker å endre sidestørrelse eller oppløsning på et eksisterende dokument. I denne videoen viser vi deg hvordan!

42 Lysstyrke og kontrast

I denne videoen viser vi deg noen tips for hvordan oppnå best mulig lysstyrke og kontrast i dokumentene dine!

43 Fremheving av skjulte bildedetaljer

I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å se viktige detaljer i mørke eller lyse områder i et bilde på en dokumentside. I denne videoen skal vi vise hvordan du kan fremheve skjulte bildedetaljer

44 Endre fargebalanse på sider

Ta en kikk på denne videoen om du har behov for å fjerne et fargeskjær fra et utvalg sider, eller - som i dette eksemplet -- fremheve sider ved å gi de en tydelig bakgrunnsfarge.

45 Oppskarping, gjøre utydelig og andre fotofiltre

PixEdit har en samling av funksjoner for å forbedre skannede eller fotograferte dokumenter. I denne videoen viser vi et utvalg av forskjellige filtre.

46 DocWash™

Enkelte eldre originaldokumenter kan være i en så dårlig forfatning at de nærmest er uleselige. Skanning av slike dokumenter gir sjeldent tilfredsstillende resultat, og en påfølgende utskrift er som regel enda mer uleselig enn originalen. Men fortvil ikke, PixEdit har DocWash - et digitalt renseverktøy for særdeles dårlige originaler!

47 Massebearbeiding med Jobbveiviseren

Typiske jobber så som ut-trekking av data fra skannede skjemaer til en database, filformatkonverteringer eller makrobearbeidinger av hele arkiver er enkle å utføre ved hjelp av jobbveiviseren. Med noen få museklikk kan du bearbeide en håndfull dokumenter, eller millioner av filer i store mappestrukturer. I denne videoen viser vi deg hvor enkelt det er å utføre en massekonvertering med jobbveiviseren!

48 Skjemabehandling

Ved hjelp av skjemabehandling i PixEdit kan du hente ut tekst, tall, innhold av strekkoder og andre typer data fra skannede skjemasider som for eksempel spørreundersøkelser til i en database, eller gi skannede sider filnavn fra innhold på sidene.

49 Figurbiblioteker

Om du ofte jobber med tekniske tegninger og har behov for å gjenbruke tegningsdetaljer, kan det være lurt å bygge opp et figurbibliotek!

50 AccuPix™

Gjør du endringer i store tekniske tegninger eller kart i PixEdit? Her viser vi hvordan du helt automatisk oppnår perfekt posisjonering av musepekeren selv om dokumentsiden er kraftig nedskalert på skjermen.

51 Eksakte verdier og koordinater

Når du redigerer innholdet på en dokumentside er det mest vanlig å benytte musen. Men du kan også taste inn eksakte verdier, koordinater eller lengder i antall millimeter, tommer eller piksler!

52 Rutenett

Rutenettfunksjonene i PixEdit er nyttige for å sette inn grafikk med lik repeterende avstand eller rett i forhold til hverandre. PixEdit tilbyr linje, punkt og ISO-rutenett!

54 Vektorisering

PixEdit kan konvertere et skannet dokument for videre bearbeiding i AutoCad. I denne videoen viser vi vektorisering!

55 Sømløs skjøting av store kart

PixEdit har flere nyttige funksjoner for behandling av skannede kart. I denne videoen viser vi et praktisk eksempel på sømløs sammenskjøting av biter fra et antikt kart!

56 Diagnostisering og problemløsing

Har du problemer med en vrang skannerdriver, eller får mystiske feilmeldinger? Går PixEdit tregt og du lurer kanskje på årsaken? Eller - har du laget et program som fjernstyrer PixEdit som ikke fungerer som det skal? Eller kanskje er du bare teknisk interessert? Slå på aktivitetsloggen for å se hva som foregår internt i PixEdit!

57 Integrasjon ved hjelp av COM og VisualBasic

I dette kurset har vi fokusert på manuell bruk verktøy og menyer i PixEdit, men visste du at så godt som alle funksjoner også kan utføres på kommando fra andre programmer via PixEdits COM-grensesnitt? Denne videoen er for deg som ønsker å fjernstyre PixEdit fra egenutviklet programvare, eller som ønsker integrere PixEdit sømløst og tett med et dokument og administrasjonssystem.

Mer