Avtale om assistert oppgradering av PixEdit® serverinstallasjon

Er dere forpliktet til å følge nasjonale standarder og krav til filformat for arkivering?

Da er det viktig at dere alltid kjører siste versjon av programvaren som konverterer og lagrer filene i arkivet. PixEdit programvare oppdateres kontinuerlig i henhold til Riksarkivets retningslinjer og generell utvikling av filformat for arkiv.

Bruker du eller IT-avdelingen mye tid på å oppdatere og vedlikeholde programvaren?

Med en avtale om assistert oppgradering, vil vi passe på at dere får alle de nødvendige oppgraderinger av PixEdit Server og PixEdit Converter Server.

 

Beskrivelse av tjenesten

Avtalen skal sikre at du som kunde til enhver tid benytter siste versjon av PixEdit Converter Server eller PixEdit Server. Produsenten, PixEdit AS, vil utføre oppgradering av din programvare ved hver ny publisert revisjon. Det vil også bli foretatt en opprydding og sjekk av produktets systemfiler og datastrukturer

Oppgraderingsintervaller

Estimert antall oppgraderinger pr. år vil være 6-8 ganger.

Gjennomføring av tjenesten

En representant fra PixEdit vil etablere kontakt med dere som kunde og sammen kommer man frem til den mest hensiktsmessige måte å oppgradere programvaren.
Følgende arbeidsmåter kan benyttes:

  • PixEdit utfører arbeidet uten at kunden deltar, såkalt unattended driftsbistand. Dette forutsetter at det installeres en fjernstyrings komponent på kundens server
  • PixEdit utfører arbeidet ved hjelp av fjernstyringsverktøy som for eksempel Teamviewer, og kunden deltar og bistår med oppkobling av sesjonen
  • «På stedet» bistand. En representant fra PixEdit reiser til kunden og utfører arbeidet. Da gjelder egne priser.
Oppgraderingen inkluderer
  •  Sjekk av loggfiler og en gjennomgang av dokumenter som eventuelt har feilet under dokumentbehandling
  •  Sjekk av Windows hendelsesliste for å se om det har vært noen uventede stopp i programvaren
  •  Rydding av dokumenter som ikke har blitt fanget opp av sak/arkiv system
  •  Oppgradering av programvaren, henholdsvis PixEdit® Converter Server eller PixEdit® Server, til siste versjon og samtidig påse at kundens oppsett ivaretas.
  •  Etter hver driftsoppgradering vil kunden motta et sammendrag over utført arbeid og eventuelle anbefalinger til utbedring.

 

Ønsker du å vite mer, eller bestille assistert oppgradering? Ring oss på 33 48 38 50 eller fyll ut kontaktskjema her 

Mer

PixEdit® Server

Servertjeneste for automatisk forbedring av alle typer dokumenter til elektronisk arkiv.

PixEdit® Converter Server

Automatisk konvertering og arkivering av elektroniske dokumenter