Skip to the content

Sikker sladding av elektroniske dokumenter

Om sladding

Med internett og elektroniske dokumenter kan informasjon bli spredt over hele verden i løpet av sekunder. Det har derfor blitt stadig viktigere å kunne beskytte deler av et dokument fra å bli eksponert for publikum.

Når vi sladder et dokument, fjerner vi den synlige grafiske presentasjonen av teksten. Imidlertid inneholder PDF dokumenter som oftest også tekst som ikke er synlig på skjermen. Dette kan for eksempel være:

 • OCR tekst: Når det benyttes et digitalt gjenkjenningsverktøy for å gjøre om bilde av tekst til "ekte" elektronisk tekst, legges den gjenkjente teksten som et skjult lag bak bildet av teksten. Dette er fordi det er viktig å beholde det nøyaktige visuelle bildet av dokumentet, og det er slik reglene er for lagring av PDF til norske arkiv.
 • Metadata: Informasjon om dokumentet lagres ofte også automatisk, dette kan for eksempel være navn på forfatter, dato for opprettelse og lignende. Her kan det også ligge sensitiv eller forretningskritisk informasjon.

Hvordan oppnå sikker sladding av digitale dokumenter?

Sladdeverktøyet i PixView og PixEdit Desktop applikasjonene gir en sikker måte å sensurere både digitalfødte og skannede dokumenter. Både skjult tekst, metadata og grafisk presentasjon av den sladdede teksten vil bli permanent slettet slik at det ikke vil være mulig å hente slettet tekst etter at dokumentet er lagret og lukket.

  • Synlig tekst fjernes med en sort overstryking som fjerner 100%
  • Skjult elektronisk tekst og metadata fjernes samtidig 

Få hjelp og kontroll av AI og andre digitale verktøy

Det kan være tidkrevende å gå gjennom mange og lange dokumenter og finne all tekst som skal skjermes. Med spesialutviklet funksjonalitet for sladding, får du hjelp til å finne og kontrollere tekst

 • Søk etter ord eller fraser i tekst
  • Søk opp alle forekomster av et ord og merk disse automatisk
  • Sladd alle markerte ord etter kontroll
 • Kunstig intelligens (AI/KI) som effektivt finner kategorier av ord, eksempelvis alle forekomster av: 
  • Navn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
 • Først markere ord - så sladde alle ord som er markert
  • God oversikt ved at du først kan markere alt som skal sladdes, så gjøre eventuelle endringer før du utfører sladdingen
  • Flere personer kan være involvert, første person markerer for sladd og sender videre til neste person som åpner og kontrollerer, gjør eventuelle justeringer (tar bort eller legger til markeringer) og utfører sladdingen.
  • Sladding utføres på hele dokumentet (all markert tekst)

Programvare for sikker digital sladding av dokumenter

1-2-3 kom i gang

Har du kjøpt PixView eller PixEdit Desktop til sladding?

Her får du trinn-for-trinn forklaring på hvordan sladdingen utføres

Kundehistorie

Statsforvalterne

(tidl. Fylkesmannsembetene) har valgt PixView til sikker sladding

Prøv gratis

Finn ut hvordan PixEdit programvare kan løse dine oppgaver.

Du kan prøve helt gratis i 30 dager, ingen forpliktelser!

Slik bestiller du lisenser

Kort leveringstid og enkel installasjon får deg raskt i gang med å løse oppgavene