Skip to the content

Sikker sladding av elektroniske dokumenter

Sikker sladding: Sensitiv informasjon fjernes sikkert ved at både synlig og usynlig tekst slettes digitalt

Om sladding

Med internett og elektroniske dokumenter kan informasjon bli spredt over hele verden i løpet av sekunder. Det har derfor blitt stadig viktigere å kunne beskytte deler av et dokument fra å bli eksponert for publikum.

papirdokumenter vil vanligvis sensitiv tekst bli slettet ved å tegne over den med en svart tusj. Sensitiv informasjon vil da ikke bli avslørt, men sammenhengen og betydningen av resten av teksten er intakt. 

Med elektroniske dokumenter, som for eksempel PDF-filer, er det programvaren som brukes til å digitalt "svarte" ut sensitiv informasjon. Kan du være sikker på at informasjonen ikke er der fremdeles, "bak" den svarte boksen?

PDF filer kan inneholde tekst som ikke er synlig på skjermen. Når et skannet dokument er tekstgjenkjent med OCR og lagret som en PDF, så blir vanligvis det skannede bildet beholdt som det er og den gjenkjente teksten er lagret "bak" bildet. Overstryking med svart fjerner da bare den visuelle teksten, men den skjulte teksten er fortsatt der.

Mange PDF filer inneholder også metadata, det vil si informasjon om dokumentet, for eksempel navnet på forfatteren, dato for opprettelse osv. Når man sladder i et dokument, er det derfor viktig å huske på at metadata også kan inneholde sensitiv informasjon..

Hvordan oppnå sikker sladding av digitale dokumenter?

Sladdeverktøyet i PixEdit Desktop og PixView programvare gir en sikker måte å sensurere både digitalfødte og skannede dokumenter. Både skjult tekst, metadata og grafisk presentasjon av den sladdede teksten vil bli permanent slettet slik at det ikke vil være mulig å hente slettet tekst etter at dokumentet er lagret og lukket.

⇒ Synlig tekst fjernes med en sort overstryking som fjerner 100%

⇒ Skjult elektronisk tekst og metadata fjernes samtidig 

 

Programvare for sikker sladding av PDF dokumenter

Slik bestiller du lisenser

Kort leveringstid og enkel installasjon får deg raskt i gang med å løse oppgavene