Skip to the content

Grafikk redigering

Gjenbruk av skannet materiale og utvidet levetid for dokumentene

Med grafisk redigering, kan du gjenbruke tidligere skannet materiale og unngå kostbar rekonstruksjon av tegninger, dokumenter eller bøker. Redigering av skannede dokumenter med mange sider kan være tidkrevende med tradisjonelle bildebehandlingsprogrammer, men med PixEdit® Desktop kan du  gjøre opprydding, bildeforbedring og redigering på enkeltsider, et utvalg av sider eller alle sider samtidig.

Tegneverktøy og generell redigering

Med digitale tegneverktøy kan du redigere bilder og tekst i dokumentet. Du kan slette, flytte eller kopiere deler av en side. Du kan sette inn ny tekst og figurer, og bruke frihånds tegning eller sletting for å retusjere detaljer.

Instruksjonsvideoer

Opprydding/rensing

Skannede dokumenter har vanligvis ulike typer "feil" når de først dukker opp på skjermen. Dette kan være svarte kanter, flekker eller lignende. PixEdit kan automatisk rydde opp i det meste av dette, men av og til vil det være tilfeller hvor det trengs manuelt arbeid for å få et akseptabelt resultat.

Flersidige verktøy

Manuelt oppryddingsarbeid i dokumenter med mange sider kan være svært tidkrevende. PixEdit har imidlertid noen kraftige verktøy som hjelper til med å gjøre denne jobben mer effektivt.

Med funksjonen "Stable bilde" kan du se på mange sider samtidig. Forestill deg at hver side har transparent bakgrunn og at sidene legges oppå hverandre. Du vil da raskt se generelle problemer som for eksempel svarte kanter, sidestørrelser som skiller seg ut, skjevheter, støy osv. Mange av disse feilene kan løses umiddelbart med funksjoner som flersidig støyfiltrering, fjerning av svarte kanter, automatisk oppretting, endring av marger etc. Andre ting må fikses side for side, men med Stable bilde er det lett å se hvilke sider som trenger å bli jobbet med.

Instruksjonsvideoer

Bildeforbedring

Skannere leverer sjelden "perfekte" dokumenter. Dette kan skyldes ulike ting, som for eksempel at papirorginalen er dårlig, støv på skannerens glassplate eller lesehodet eller annen type "støy". Med digital bildeforbedring, kan du til en viss grad gjøre opp for dette selv etter at dokumentet er skannet og lagret som en fil. Med PixEdit kan du gjøre forbedringene på et helt dokument eller på en samling av sider samtidig.

  • Juster lysstyrke og kontrast for bedre lesbarhet
  • Juster fargebalanse for å nøytralisere fargeskjær på sidene
  • Gjør bakgrunnen klarere eller hvitere på uskarpe dokumenter
  • Gjør bilder skarpere

Instruksjonsvideoer

DocWash™

Dette unike oppryddingsverktøyet i PixEdit® Desktop muliggjør restaurering av gamle dokumenter som er i så dårlig stand at all automatisk skanning og forbedringsprosess vil mislykkes i å bevare informasjon. Ved hjelp av DocWash kan du gå over dokumentet manuelt med en "digital svamp" og vaske små eller store deler av dokumentet av gangen.

Instruksjonsvideo

 

Programvare for redigering av grafikk

Slik bestiller du lisenser

Kort leveringstid og enkel installasjon får deg raskt i gang med å løse oppgavene