Skip to the content

Filformater

PixEdit programvare kan benyttes til visning, redigering og konvertering av svært mange filformater. 

Kraftige automatiseringsverktøy gjør at hele dokumentarkiv enkelt kan konverteres.

 

Det filformatet som er mest brukt for å lagre elektroniske dokumenter i dag.

Dette formatet ble utviklet av Adobe og er nå blitt en åpen standard: ISO 32000-1:2008.

Når PDF benyttes til digital arkivering, er det viktig PDF filene tar vare på all informasjonen som er nødvendig for å kunne gjengi dokumentet nøyaktig slik det ble laget. For dette formålet er det utviklet en spesiell standard som kalles PDF/A. Dette er en spesialisert versjon av den generelle PDF-standarden, der det er lagt restriksjoner på mange typer PDF-elementer. For eksempel er det ikke lov i PDF/A å lagre kun referanser eller lenker til skrifttypene som er brukt i dokumentet. Skrifttypene må faktisk legges inn i pdf-filen, for å sikre at dokumentet alltid blir seende likt ut når det sees på eller skrives ut fra forskjellige datamaskiner.

PDF/A verifisert

Når du benytter PixEdit® programvare for å skanne, konvertere og arkivere dine elektroniske dokumenter, kan du være helt sikker på at de lagres i henhold til den gjeldende PDF/A ISO-standarden og det norske riksarkivets regler.

Før PDF var TIFF (Tagged Image File Format) det vanligste formatet som ble brukt til skannede dokumenter. Dette formatet ble opprinnelig laget av Aldus, og det ble brukt mest i publiseringsbransjen som krevde en høy kvalitet på skannet materiale. Formatet er nå eid av Adobe.

JPEG er et format som brukes mye av fotografer, men også av skannerprodusenter. Med JPEG kan man kun lagre en side per fil, så dette formatet er ikke veldig godt egnet til digital dokumentarkivering.

Techsoft Document Format er et filformat for skannede dokumenter som er utviklet av PixEdit (tidligere Techsoft). Tilsvarende som med TIFF, kan det lagres flere sider i samme fil. I tillegg kan TDF også lagre mange lag på en side, hvor hvert lag har ulike fargekoder.

Lagring av flere sider og lag er spesielt nyttig når det skal skannes inn og arkiveres for eksempel arkitekttegninger, tekniske tegninger, kart o.l. som består av flere tegninger på transparent papir.

Programvaren pakker automatisk ut Zip arkiv og konverterer alle dokumentene i det. De konverterte PDF'ene er "lenket", slik at alle dokumentene bevares i en enkelt PDF fil. Det samme gjelder for e-poster med vedlegg: Alle vedleggene konverteres og samles med selve e-posten i en enkelt PDF fil.

Slik bestiller du lisenser

Kort leveringstid og enkel installasjon får deg raskt i gang med å løse oppgavene