Skip to the content

Datauttrekk

Trekk ut data fra skannede dokumenter for registrering i andre systemer.

Med PixEdit Desktop *) kan du hente ut data fra eksisterende filer eller i forbindelse med dokumentskanning. Du kan behandle både enkeltsidige og flersidige dokumenter, med eller uten farge.

Datamodell

Arbeidet starter med å definere en datamodell. Datamodellen inneholder hva slags informasjon du ønsker å hente ut av dokumentene og i hvilken rekkefølge. Datamodellen kan benyttes til å trekke ut data fra strukturerte dokumenter (skjemaer) og ustrukturerte dokumenter. Dataene kan eksempelvis være navn, avtalenummer, personnummer og lignende.

Eksport til XML eller CSV

De skannede dokumentene lagres til PDF og de tilhørende datauttrekk lagres som datafiler i et standard utvekslingsformat (XML eller CSV). Filnavn og lagringssted kan defineres i prosessen. Datauttrekkene kan så benyttes i andre systemer eller importeres i Microsoft Excel.

 

  • Strukturerte dokumenter (skjemaer)

Når dokumentene har standard utseende og data som skal trekkes ut alltid befinner seg på samme plassering i dokumentet, kan datauttrekk automatiseres ved å opprette skjema-maler. I skjema-malene defineres dataenes plassering og eventuelle påkrevde egenskaper for å oppdage avvik.

Ved å definere en skjema-mal for hver skjematype, så vil PixEdit automatisk identifisere skjematype slik at du kan skanne ulike skjema i samme bunke. Dataene trekkes ut i henhold til de ulike skjema-malene.

 

  • Ustrukturerte dokumenter

Når dokumentene er ulike, kan det ikke automatisk identifiseres hva slags dokument dette er. Det blir derfor en manuell oppgave å bestemme hva slags informasjon dokumentet inneholder og hvilke datauttrekk som er relevante.

Datauttrekket gjøres ved å registrere (taste eller kopiere) inn data i et eget registreringsvindu med definerte felter. Uttrekket kan så eksporteres til XML eller CSV.

 

*) Funksjonaliteten er tilgjengelig som en tilleggs/utvidelsesmodul til PixEdit Desktop.

Kundehistorie

NAV Arbeid og Ytelser benytter PixEdit Desktop med datauttrekk

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vårt mål er å utvikle programvare i takt med kundenes ønsker, så vi setter stor pris på dine spørsmål eller tilbakemeldinger :-)

Slik bestiller du lisenser

Kort leveringstid og enkel installasjon får deg raskt i gang med å løse oppgavene