Skip to the content

Bunkeskanning

Med bunkeskanning mener vi innskanning av et stort antall dokumenter. Dette kan enten gjelde daglig innskanning av for eksempel post, eller det kan være et engangsprosjekt, for eksempel å konvertere et eksisterende papirarkiv til PDF/A.

Et godt designet automatisk system for bunkeskanning vil være til nytte for din bedrift på mange måter:

 • Færre folk som bruker tid på håndtering av papirdokumenter
 • Mindre tid brukt på kvalitetssikring og reskanning av dokumenter
 • Pålitelig fangst av viktig informasjon
 • God responstid og nøyaktighet ved søk etter informasjon
 • Redusert sårbarhet ved maskinvarefeil

Skanning og registrering av dokumenter enkeltvis er både ineffektivt og kostbart. Nøkkelen til en vellykket skanningproduksjon, er å sette opp et godt system for bunkeskanning. Viktige ting å vurdere er:

 • Krav til gjennomstrøming, dvs dokumentvolum og skannehastighet
 • Metode for separasjon og indeksering
 • Sidestørrelser og farge
 • Krav til filformat
 • Lagringsbehov, filstørrelse, båndbredde på nettverk, responstid for gjenfinning
 • Typer display og utskriftsenheter

Velg skanner(e) som samsvarer med omfanget av prosjektet. Å skulle spare penger på den initielle investeringen kan vise seg å bli svært dyrt senere, dersom prosjektet overstiger gitt tidsramme eller om personer i organisasjonen alltid må sitte og vente på sine skannede dokumenter før de kan komme videre med sitt arbeid.

Velg programvare og oppsett som matcher ytelsen til skanneren og ønsket dokumentflyt. Å investere i en ultra-rask skanner og bare bruke "gratis" programvaren som følger med, er ikke alltid like kostnadseffektivt. 

Med PixEdit Desktop kan du være sikker på at du alltid utnytter det maksimale potensialet av dokumentskanneren og datamaskinen

Med PixEdit Server kan du utføre dokumentbehandlingen automatisk som en tjeneste på en server

Med en kombinasjon av PixEdit Desktop og PixEdit Server, vil du ha den ultimate løsningen med komplett skannerkontroll, hastighet og manuelle kontroll- og redigeringsmuligheter

Beregning av arbeidsmengde ved et stort skanningprosjekt er ikke alltid like enkelt, da det er mange faktorer som må tas hensyn til.

Ved å bruke PixEdit® som skannerprogramvare, er det enkelt å oppskalere produksjonen underveis.

 • Ubegrenset antall dokumenter
 • Enestående ytelse og skalerbarhet
 • Uavhengig av type skanner

PixEdit® Desktop kan integreres sømløst med dokumenthåndteringssytemet og levere skannede dokumenter direkte til databasen eller indirekte via manuell registreringsprosess.

Les mer om systemintegrasjon

Ved å skanne mange dokumenter i en bunke, får man vanligvis en enkelt stor fil tilbake fra skanneren. Du trenger derfor en måte for å automatisk identifisere hvert enkelt dokument og dele bunken i separate filer.

Les mer om separering og indeksering

Med store bunker av skannede dokumenter blir den automatiske rensingen og optimaliseringen ekstra viktig. Du trenger et pålitelig og effektivt system som sikrer at alle dokumentene som lagres i arkivet er helt lesbare og tar vare på all informasjonen du trenger fra det opprinnelige papiret. PixEdit programvare tilbyr en hel rekke avanserte bildebehandlingsfunksjoner som hjelper deg med dette.

I produksjonsskanning med tusenvis av dokumenter i systemet, er også viktig å tenke på størrelsen på filene. I PixEdit programvare har du de beste og raskeste kompresjonsalgoritmer for å minimere filstørrelse og samtidig beholde en perfekt bildekvalitet.

Les mer om optimalisering

Programvare for bunkeskanning

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hos PixEdit har vi eksperter på skanning som kan hjelpe deg i planleggingen av ditt skanneprosjekt. Lurer du foreksempel på

 • Hva slags skanner du trenger?
 • Dokumentflyt og automatiske prosesser?
 • Integrasjon med fag/dokumentsystem?

Vi hjelper deg gjerne!

Slik bestiller du lisenser

Kort leveringstid og enkel installasjon får deg raskt i gang med å løse oppgavene