Skip to the content

Dokumentskanning

Med dokumentskannere følger ofte gratis software for skanning. Hvorfor betale for ekstra programvare til å gjøre jobben?

⇒ Du vil ha digitale dokumenter med god kvalitet!

⇒ Du vil ha effektiv og tidsbesparende rutiner for arkivering!

⇒ Du vil sikre fremtidig lesbarhet og bevaring!

Det digitale dokumentet som produseres må være av god kvalitet, uavhengig av papirdokumentet og type skanner. PixEdit programvare hjelper deg effektivt med å oppnå dette ved å behandle dokumentet elektronisk etter skanningen.

 

Programvare for dokumentskanning

Slik bestiller du lisenser

Kort leveringstid og enkel installasjon får deg raskt i gang med å løse oppgavene