Skip to the content

Digitalt arkiv


Uavhengig av størrelsen på bedriftens dokumenthåndteringssystem, så trengs dokumenter av god kvalitet. Dokumentene må også bevares slik at de kan leses av fremtidig programvare.

Med PixEdit programvare klargjøres alle dokumenter for digitalt arkiv:
  • Skanning av papirdokumenter (styring av skanner)
  • Separering av dokumentbunker
  • Oppretting og optimalisering av skannede dokumenter
  • Gjenkjenning av tekst (OCR)
  • Konvertering av eksisterende digitale filer
  • PDF og PDF/A lagring i henhold til norske krav
  • Sikker sladding og annen redigering av PDF dokumenter
  • Redigering av skannede dokumenter
  • Lagring av filformat i henhold til norsk standard

Slik bestiller du lisenser

Kort leveringstid og enkel installasjon får deg raskt i gang med å løse oppgavene