Skip to the content

Automatisering av oppgaver

Tidsbesparende funksjonalitet

Ofte skal mange dokumenter behandles på samme måte. PixEdit programvare har svært kraftig funksjonalitet for gjentagende operasjoner

Innskanning:
  • Oppsett av skannerinstillinger lagres (Profiler)
  • Dokumentbunker separeres og indekseres
Redigering:
  • Sammensatte endringer av sideinnhold lagres (Makroer)
Forbedring:
  • Behandling av store volum med dokumenter eller sider
Konvertering:
  • Hele arkiver eller utvalg av dokumentfiler
Mappeovervåkning: 
  • Umiddelbar behandling av overvåket Inn-mappe og levering til Ut-mappe 

 

Programvare og oppsett for automatisering

Slik bestiller du lisenser

Kort leveringstid og enkel installasjon får deg raskt i gang med å løse oppgavene