Skip to the content

Automatisering av oppgaver

Tidsbesparende funksjonalitet

Ofte skal mange dokumenter behandles på samme måte. PixEdit programvare har svært kraftig funksjonalitet for gjentagende operasjoner

Innskanning

  • Oppsett av skannerinstillinger lagres (Profiler)
  • Dokumentbunker separeres og indekseres

Redigering

  • Sammensatte endringer av sideinnhold lagres (Makroer)

Forbedring

  • Behandling av store volum med dokumenter eller sider

Konvertering

  • Hele arkiver eller utvalg av dokumentfiler

Mappeovervåkning

  • Umiddelbar behandling av overvåket Inn-mappe og levering til Ut-mappe 

 

Programvare og oppsett for automatisering

Slik bestiller du lisenser

Kort leveringstid og enkel installasjon får deg raskt i gang med å løse oppgavene